Hvad står der på æsken og etiketten?

Revisionsdato: 09.11.2022

 

Emballagen 

På æsken eller glasset med medicin står: 

 • handelsnavnet (øverst)
 • det virksomme stofs navn med lidt mindre bogstaver
 • mængden af det virksomme stof, oftest angivet i milligram (mg)
 • lægemidlets form, fx tabletter, kapsler, inhalationspulver eller creme
 • evt. håndtering af lægemidlet, fx "omrystes før brug"
 • evt. opbevaring, fx "bør opbevares i køleskab"
 • firmaets navn
 • blindskrift.


Præparater, som kan påvirke dig i trafikken, vil være mærket med en rød trekant. Læs mere i "Trafik og medicin". 


På emballagen står desuden en udløbsdato, som er sidste dato for anvendelse af medicinen. Udløbsdatoen gælder kun, hvis lægemidlet i hele perioden har været opbevaret korrekt. Husk at kontrollere, at medicinen ikke er for gammel inden du skal tage den. Hvis medicinen ser anderledes ud eller lugter anderledes, end den plejer, kan du spørge på apoteket. 

 

Tag en rundtur på medicinæsken med PillePalle.  

 

 

 

Etiketten
På lægemidler, der kræver recept, har apoteket forsynet pakningen med en etiket med dit navn, oplysninger fra lægen om dosering og om, hvad medicinen skal bruges mod. Desuden er det det aktive indholdsstof også angivet. Læs mere i Sådan skal du tage din medicin.
Det er vigtigt, at du aldrig tager receptpligtig medicin, som er udskrevet til en anden person, eller giver din egen medicin til andre. 

 

Indlægssedlen 

Indlægssedlen - den lille sammenfoldede seddel, der sidder på bøtten, eller ligger i æsken - giver en detaljeret beskrivelse af lægemidlet og hvordan, det skal bruges. Retningslinjerne for, hvilke oplysninger indlægssedlen skal indeholde, er bestemt af Lægemiddelstyrelsen. Indlægssedlen skal indeholde oplysninger om: 

 • Hvad lægemidlet indeholder. Her nævnes både det eller de virksomme stof(fer) samt hjælpestoffer, fx farvestoffer og konserveringsmidler.
 • Hvordan lægemidlet virker, og hvad det anvendes mod.
 • Den vejledende dosering, som er fastsat for det pågældende lægemiddel.
 • Særlige forholdsregler, hvis du er gravid eller ammer.
 • Hvilke bivirkninger, der kan forekomme.
 • Hvad du skal gøre, hvis du har glemt at tage din medicin.
 • Om lægemidlet påvirker din evne til at færdes i trafikken eller til at betjene farlige maskiner.
 • Korrekt opbevaring.
 • Særlige forholdsregler, hvis du er i behandling med flere lægemidler samtidig.
 • Særlige forhold eller sygdomme, som gør, at det pågældende lægemiddel ikke må anvendes.
 • Medicinalfirma, der markedsfører lægemidlet i Danmark.

 

Du kan finde indlægssedler elektronisk på indlægssedler.dk.  

 

Hvis du bliver i tvivl om, hvordan du skal tage din medicin, så henvend dig til apoteket eller til din læge. Du kan også her på min.medicin.dk få vejledning i håndtering af fx øjendråber, næsespray og inhalationsmidler til astma og KOL, ved at søge på præparatets navn. 

 

Huskelisten 

 • Følg altid lægens anvisning.
 • Læs altid teksten på emballagen.
 • Spørg lægen eller på apoteket, hvis du er i tvivl om, hvordan medicinen bruges.
 • Kontakt din læge ved uventede reaktioner (bivirkninger) under behandlingen.
 • Giv aldrig medicin du har fået på recept, ud til andre.
 • Modtag aldrig medicin fra andre, der kræver recept.
 • Opbevar medicinen forsvarligt og uden for børns rækkevidde.
 

Forfatter(e)