Rosiglitazon 28. september 2010

Publiceret: 20.10.2010

Bruger du Avandia®,  Avandamet® eller  Avaglim®?  

Så skal du snarest kontakte din læge eller hospitalet, der behandler din diabetes. 

 

Inden længe trækkes lægemidlerne nemlig væk fra det danske marked, fordi Det europæiske lægemiddelagentur vurderer, at de gavnlige effekter af rosiglitazon (det virksomme stof, der er i alle tre lægemidler) ikke står i rimeligt forhold til bivirkningerne. Læs mere om dit rosiglitazon præparat her.