Har du KOL, diabetes eller hjertekarsygdom?

Publiceret: 22.02.2023

 

Ønsker du at være talerør for kroniske patienter i forbindelse med regeringens strategi om mere patientindragelse? 


En gruppe kandidatstuderende på ITU (IT Universitetet) undersøger patienters behov for medindragelse i forbindelse med medicinering.  

 

Du kan til workshoppen fortælle om dine erfaringer og behov omkring medicinering - hvad er vigtigt for dig? Dette vil blive inddraget i udviklingen af patientudvidelsen for det eksisterende beslutningsstøtteværktøj, som klinikerne bruger til gavn for dig og andre patienter. 

 

Du skal opfylde disse kriterier:  

 

  • Har en af følgende kroniske livsstilssygdomme: Type 2 diabetes, hjerte-kar-sygdomme, knogleskørhed eller kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).
  • Har behov for at tage regelmæssig medicin.
  • Ikke er nydiagnotiseret.
  • Ikke er diagnosticeret med psykisk sygdom .
  • Kan tale dansk.


Workshoppen vil blive afholdt af fire kandidatstuderende på Digital Design og Interaktive Teknologier, IT University of Copenhagen. 


De studerende undersøger patienters behov for indflydelse på deres egen medicinering i et samarbejde med Trifork (leverandør af beslutningstøtte til læger og andre fagfolk) og Medicin.dk (Dansk Lægemiddel Information A/S).  

 

Praktisk info: 

Mandag den 6. marts 2023
kl 13.00-15.00
IT-Universitetet (ITU)
Rued Langgaards Vej 7, 2300 København 

 

Skriv til Nikoline på nkst@itu.dk, hvis du vil vide mere - eller tilmeld dig her