Ups! Husk at fortælle det, hvis du oplever fejl.

Publiceret: 07.09.2011

Det er nu blevet muligt for dig, både som patient og pårørende, at fortælle myndighederne om en fejl, du har oplevet, når du har været i kontakt med sundhedsvæsenet i Danmark. Tidligere var det kun sundhedspersonale, der havde mulighed for at indberette fejl, men nu er denne mulighed altså også din. 

  

Med "fejl" menes, noget der er sket, som det ikke var meningen, skulle ske. Det kan fx være, at du 

  • får for stor dosis medicin, fordi der er sket en regnefejl
  • får forkert medicin, fordi ordinationen er skrevet utydeligt i din journal
  • får forsinket behandling, fordi en blodprøve fx er blevet væk.

  

Fagfolk kalder denne slags fejl for "utilsigtede hændelser" og det er den betegnelse, du vil møde, når du skal indberette en fejl. 

  

Hvad sker der med den information, jeg indberetter? 

Den information, du indberetter, bliver samlet i en rapport, der sendes til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). STPS sørger for at indsamle de ting, du og andre skriver. Formålet med det er at kigge på, hvordan fejlen skete og udarbejde nye procedurer, så man sikrer, at fejlen ikke sker igen. 

  

Hvordan fortæller jeg om en fejl? 

Du skal gå ind på Dansk Patient Sikkerheds Database, DPSD. Her er der et skema, hvor du kan udfylde din rapport. Du kan være anonym, når du indberetter, men det kan være en god ide at opgive navn og andre kontaktinformationer, så det er muligt at kontakte dig, hvis der er brug for flere informationer omkring forløbet. 

  

Klage, erstatning og rapportering 

Husk - det er ikke det samme at rapportere om en fejl, som det er at indgive en klage. Hvis du ønsker at klage over sundhedsvæsenet, kan det gøres her. Du kan læse om mulighederne for at søge erstatning for en skade hos Patienterstatningen

  

Du kan læse mere om den nye form for rapportering i Patientombuddets pjece "Hjælp os med at lære, hvis noget er gået galt"

  

Læs mere om patientsikkerhed på min.medicin.dk