Farligt gigtmiddel i omløb

Publiceret: 23.06.2011

Lægemiddelstyrelsen advarer kraftigt i mod indtagelse af det ulovlige gigtmiddel Beline Capsules, som sælges på forskellige udenlandske hjemmesider. 

  

Lægemiddelstyrelsen har, sammen med det svenske Läkemedelsverket, foretaget en række analyser af præparatet og fundet, at det indeholder adskillige lægemiddelstoffer, der ikke er angivet på pakken. Det gælder bl.a. lægemiddelstofferne chlorphenamin, oxetacain, piroxicam og betamethason. 

  

Hvis du har taget Beline Capsules, anbefaler Lægemiddelstyrelsen, at du kontakter din læge, for at få hjælp til udtrapning af præparatet. 

  

Læs hele advarslen på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside