Medicin mod depression hos børn og unge

Publiceret: 13.05.2011

Medicin mod depression hos børn og unge 

Lægemiddelstyrelsen skriver: 

"I anledning af et indslag i 21 Søndag på DR1 den 1. maj 2011 om selvmordsrisikoen ved anvendelsen af SSRI-lægemidler, også kendt som "lykkepiller", til børn og unge kan Lægemiddelstyrelsen oplyse følgende:

SSRI-præparater (SSRI er en forkortelse, der står for selektive serotonin genoptagehæmmere) er en type medicin, der anvendes til behandling af depression og en række angsttilstande.

Der er i Danmark godkendt lægemidler med indhold af seks forskellige lægemiddelstoffer af typen SSRI: Fluoxetin, citalopram, paroxetin, sertralin, fluvoxamin og escitalopram.

Af disse er det kun nogle af de præparater, der indeholder fluoxetin, som er godkendt til behandling af depression hos børn og unge (moderat-svær depression hos børn over 8 år). "
  

OCD
"Derudover er en række præparater indeholdende sertralin samt fluvoxamin godkendt til behandling af obsessiv-kompulsiv sygdom (OCD), men ikke godkendt til behandling af depression hos børn og unge. Andre SSRI-lægemidler er ikke godkendt til anvendelse til børn og unge."

Øget "selvmordsrelateret adfærd"
"Generelt er der i produktresumeerne og i patientinformationen for medicin, der indeholder SSRI, en advarsel om en øget hyppighed af selvmordsrelateret adfærd ved behandling med SSRI-præparater. Børn og unge, der behandles med SSRI, bør derfor overvåges omhyggeligt for selvmordssymptomer." 

 

Læs Lægemiddelstyrelsens tekst i sin helhed på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside