Nyt: Information om fejl

Publiceret: 16.03.2018

 

Som noget nyt kan du nu finde information om fejl ved brug af medicin på min.medicin.dk.  

Den redaktionelle proces er igangsat i foråret 2018 og forventes færdig inden sommer 2018. 

 

Hvor finder jeg informationen om fejl? 

Du finder informationen på beskrivelsen af det enkelte lægemiddel, hvis der er sket alvorlige fejl, hvor lægemidlet har været involveret. Nogle gange står informationen både i indledningen i en grøn boks og under afsnittet "Særlige advarsler"; se eksempel her. Andre gange kommer der kun til at være en advarsel under "Særlige advarsler". Disse er endnu ikke færdigbearbejdet.  

 

Du kan kende advarslerne på denne overskrift: Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. 

 

Blaa og hvide tabletter 

 

De fejl, der informeres om på min.medicin.dk, er de samme som på pro.medicin.dk. Information om fejlene kommer fra Styrelsen for Patientsikkerheds database (Dansk PatientSikkerhedsDatabase) over indrapporterede fejl. Fejl kaldes i fagsprog "Utilsigtede hændelser" eller "UTH'er". 

 

Læs mere om de redaktionelle principper for beskrivelsen af fejl. 

Læs generelt om typiske fejl med medicin, og hvad du selv kan gøre for at undgå dem i artiklen Patientsikkerhed på min.medicin.dk.