Lægemidler til gravide og ammende

Publiceret: 07.03.2011

Den seneste uges debat om information til fagpersoner ved anvendelse af lægemidler hos gravide har gjort indtryk. Medicin.dk har derfor iværksat en række initiativer, der forhåbentlig vil resultere i en mere klar og brugervenlig vejledning. 

 • Overskriften for kategorien "Kan anvendes" ændres straks til "Kan om nødvendigt anvendes". Fordele og ulemper skal altid overvejes, inden der ordineres lægemidler til gravide. Kriterierne for denne kategori af lægemidler ændres ikke.

   

 • Alle antidepressive lægemidler gennemgås med henblik på evt. tekstændringer og med henblik på at vurdere, om kategorien skal angives mere restriktivt.

   

 • Alle lægemidler gennemgås for at kunne markere lægemidler, hvor medicin.dk’s vejledning i betydende omfang adskiller sig fra beskrivelsen i produktresumé.

   

 • Vi vil arbejde for at etablere et tæt samarbejde med Lægemiddelstyrelsen og

   

 • starte drøftelse med relevante brugere om et ordinationsstøtteprogram, som kan beskytte mod uhensigtsmæssig anvendelse af lægemidler.

 

Henrik Friis 

Ansvarshavende redaktør 

min.medicin.dk