Medicintilskud til døende tidsbegrænses

Publiceret: 20.06.2016

  

Lægemiddelstyrelsen orienterer om, at fra den 1. juli 2016 tidsbegrænses medicintilskud til døende til en periode på 1 år (jvf. bekendtgørelse om medicintilskud nr. 671 af 3. juni 2016).  

  

Tidsbegrænsningen gælder kun bevillinger, der udstedes efter 1. juli 2016. Bevillinger, der er udstedt før 1. juli 2016, vil fortsat ikke være tidsbegrænsede.  

  

Læger vil kunne søge om ny bevilling af tilskuddet, hvis patienten opfylder betingelserne herfor efter 1 år.  

  

Hvad er medicintilskud til døende? 

Medicintilskud til døende kaldes "terminaltilskud". Når en borger får bevilliget terminaltilskud, får vedkommende al lægeordineret medicin udskrevet på recept gratis. Det gælder både tilskudsberettiget og ikke-tilskudsberettiget medicin.   

  

Læger kan søge terminaltilskud til personer, der er døende, og som vælger at dø i eget hjem eller på hospice i stedet for på hospitalet. Det kræver, at lægen har fastslået, at prognosen er "kort levetid", dvs. få uger til få måneder, og at hospitalsbehandling med henblik på helbredelse må anses for udsigtsløs. 

  

Læs hele nyheden på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

  

Læs også generelt om tilskud på min.medicin.dk.