Ændring i tilskuddet til visse antipsykotika

Publiceret: 18.09.2014

Sundhedsstyrelsen har på baggrund af anbefalinger fra medicintilskudsnævnet besluttet at ændre sygesikringstilskuddet for en række antipsykotika

  

For de dyrere såkaldte 2. generations antipsykotika kommer tilskuddet til at afhænge af, om nogle bestemte betingelser er opfyldt. Samtidigt fjernes tilskuddet helt fra visse midler, der kun anvendes meget sjældent og som er dyrere end sammenlignelige midler. 

  

På Sundhedsstyrelsens websted kan du hente en liste over de berørte midler med beskrivelse af de evt. betingelser, der skal være opfyldt for at få tilskud: Sundhedsstyrelsen (Ændring af tilskud til antipsykotika) 

  

Hvis du får nogle af midlerne på listen, skal du kontakte din læge, så I kan aftale evt. ændringer i din behandling eller hvordan du kan få tilskud i fremtiden. 

  

Ændringerne træder i kraft den 2. marts 2015. 

Se: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2014/afgoerelse-om-tilskudsstatus-for-antipsykotisk-medicin