Sort trekant på præparater i min.medicin.dk

Publiceret: 16.01.2014

Det europæiske lægemiddelagentur, kaldet EMA, indførte i 2013 en sort trekant, som kan stå øverst i indlægssedlen. Den sorte trekant betyder, at præparatet har "supplerende overvågning". 

  

Hvad betyder supplerende overvågning? 

Alle lægemidler overvåges nøje, efter de er kommet på markedet i EU. For lægemidler med den sorte trekant gælder, at de overvåges endnu tættere end andre. Sædvanligvis skyldes dette, at man har færre oplysninger om dem end om andre lægemidler, fx fordi de er nye på markedet.   

  

Husk at melde bivirkninger 

Ved supplerende overvågning beder man dig melde alle de bivirkninger, du tror, du har fået af præparatet. Du kan melde bivirkninger til din læge, sygeplejerske eller på apoteket. Du kan også melde bivirkningen direkte til Sundhedsstyrelsen via Meld en bivirkning

  

Den sorte trekant på min.medicin.dk 

På min.medicin.dk vil den sorte trekant vises i feltet "Bemærk" i venstre spalte. I dette felt vises også den røde trekant, hvis der tilrådes forsigtighed ved bilkørsel og maskinbetjening. Du vil kunne finde den sorte trekant på min.medicin.dk fra mandag den 17. februar 2014. 

  

Supplerende overvågning, sort trekant 

  

Læs mere om supplerende overvågning