Nyt afsnit om hjælpestoffer på min.medicin.dk

Publiceret: 11.09.2012

I september 2012 har vi igangsat en forenkling af afsnittet "Lægemiddelformer" i præparatbeskrivelserne på min.medicin.dk. Indtil nu har afsnittet indeholdt flere typer information bl.a. om lægemiddelformer og hjælpestoffer. Se eksemplet med Gaviscon® her: 

  

  

Eksempel på hjælpestoffer i Gaviscon 

  

  

Nyt afsnit om hjælpestoffer
Oplysninger om hjælpestoffer som fx konserveringsmidler, smag, farvestoffer, antioxidanter o.l. fjernes fra feltet "Lægemiddelformer" og er nu sat ind i et separat afsnit om hjælpestoffer. Det nye afsnit, "Hjælpestoffer", er placeret, hvor afsnittet om farvestoffer hidtil har været (mellem "Tilskud" og "Identifikation"). Se fx afsnittet om hjælpestoffer på Gaviscon® her: 

  

  

Eksempel på det nye afsnit "HJællpestoffer" 

  

Overgangsperiode med dobbeltinformation
Det nye afsnit "Hjælpestoffer" er lanceret på alle præparater pr. 17. september 2012, men i en overgangsperiode, indtil processen er færdig, vil oplysningerne kunne fremgå både i afsnittet om "Lægemiddelformer" og i afsnittet "Hjælpestoffer". Processen er omfattende, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt, at vurdere hvornår arbejdet forventes færdigt. 

 

Kontakt os på kontakt@medicin.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.