Henrik Friis

Revisionsdato: 22.10.2020

Henrik Friis  

Ansvarshavende redaktør for min.medicin.dk og konstitueret ansvarshavende redaktør for pro.medicin.dk. 

  

Nuværende stilling
Overlæge, Klinisk mikrobiologisk afdeling, Slagelse Sygehus, Region Sjælland. 

  

Uddannelse
Cand.med. 1978 

Speciallæge i klinisk mikrobiologi 1988. 

  

Især ekspertise inden for
Mikrobiologi og rationel anvendelse af antibiotika.