Polyfarmaci og multisygdom - temamøde 11. oktober

Revisionsdato: 05.10.2022

NB! Der er nu lukket for tilmelding - men vi har enkelte pladser endnu. Skriv til Tone på tmr@medicin.dk, hvis du vil med. 

 

Temamøde for Medicin.dks forfattere og referenter om polyfarmaci og multisygdom
11. oktober 2022 kl. 15-17. Andre sundhedsfaglige med interesse for polyfarmaci og multisygdom er velkomne.
 

 

Program: 

 

15.00 - 15.10 Indflyvning
Der er så meget vi ikke ved om Polyfarmaci og Multisygdom - hvor skal vi starte, og hvordan prioriterer vi?
V. facilitator, speciallæge i almen medicin og klinisk farmakologi, professor og redaktør på Medicin.dk Jens Søndergaard. 

 

15.10 - 15.40: Polyfarmaci - problemets omfang
Særlige udfordringer og mulige løsninger relateret til polyfarmaci. Hvor stort er problemet, og hvilken fremtid ser vi ind i?
V. overlæge, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital & forfatter på afsnittet om Polyfarmaci på Medicin.dk, Mikkel Bring Christensen 

 

15.40-16.10: Pause - snak & snack 

 

16.10 - 17.00: Den multisyge patient, med multibehandling i en siloorganisation
Baggrunden for stiftelsen af Dansk Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci. Og hvordan prioriterer vi i behandlingen og sikrer gode patientforløb.  

V. Stifterne af det nye Selskab for Multisygdom og Polyfarmaci: Professor Anne Frølich, Videnscenter for multisygdom og kronisk sygdom, Slagelse Sygehus & Overlæge Anne Jung, Holbæk Sygehus 

 

Tilmelding og praktisk information:
Temamødet er gratis og afholdes i Life Science Huset på Lersø Parkallé 101, 2100 Kbh. Ø. Det bliver også muligt at deltage virtuelt. 

Tilmeld dig mødet her. (NB. Du får ikke en mail-kvittering, efter du har svaret, du registreres blot i vores system). 

 

Skriv til os på event@medicin.dk, hvis du har spørgsmål.