Hvad er en ATC-kode?

Revisionsdato: 13.07.2018

ATC-systemet er et system til klassifikation af lægemidler efter deres indholdsstof og virkeområde. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, og selve systemet defineres af WHO Collaborating Centre for Drug Statistics, Oslo, Norge. 

 

Hvad bruges ATC-koder til? 

ATC-koder bruges bl.a. til at registrere og vurdere forbruget af en bestemt type lægemiddel. Via ATC-systemet kan man lægge forbruget af fx alle smertestillende midler sammen og vurdere forbruget i forhold til foregående år. Desuden bestemmer ATC-systemet lægemidlernes placering i medicinrum på sygehuse og hospitaler.  

 

ATC-koder på medicin.dk 

Information om medicin på medicin.dk er struktureret efter ATC-koder. Se eksempel på ATC-hovedgruppeoversigt på Lægemiddelgrupper på Pro.medicin.dk. Desuden er der på alle præparatbeskrivelser på både pro.medicin.dk og min.medicin.dk angivet, hvilken ATC-gruppe lægemidlet tilhører. ATC-koden er placeret til højre, øverst i præparatbeskrivelsen (blå pil): 

 

 

Her står ATC-koden 

 

 

Sådan opbygges en ATC-kode

ATC-systemet inddeler medicin i 14 hovedgrupper grupperet efter menneskets organsystemer: 

 

1. niveau 

A Fordøjelsesorganer og stofskifte 

B Blod og bloddannende organer 

C Hjerte og kredsløb 

D Dermatologiske midler 

G Urogenitalsystem og kønshormoner 

H Hormoner til systemisk brug 

J Infektionssygdomme, systemiske midler 

L Antineoplastiske og immunmodulerende midler 

M Muskler, led og knogler 

N Centralnervesystemet 

P Parasitologi 

R Respirationsorganer 

S Øjne og ører 

V Varia 


I 2. niveau underinddeles i terapeutisk/farmakologisk undergruppe. Dernæst inddeles i to kemiske/ terapeutiske/farmakologiske undergrupper, 3. og 4. niveau. Og til sidst en undergruppe for kemisk substans, 5. niveau.

Eksempel fra Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside: 

En fuldstændig klassifikation af det smertestillende stof acetylsalicylsyre med ATC-koden N02BA01, viser opbygningen af ATC-systemet:

N: Nervesystemet (anatomisk hovedgruppe, 1. niveau)
02: Smertestillende (terapeutisk hovedgruppe, 2. niveau)
B: Andre smertestillende og febernedsættende stoffer (terapeutisk/farmakologisk undergruppe, 3. niveau)
A: Salicylsyre og -derivater (kemisk/terapeutisk/farmakologisk undergruppe, 4. niveau)
01: Acetylsalicylsyre (undergruppe for kemisk substans, 5. niveau). 

 

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen: ATC-systemet og mængde opgjort i DDD