Jens Sandahl Christiansen
(Forfatter)

Jens Sandahl Christiansen, Professor, overlæge, dr.med.
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger