Annemarie Hellebek
(Forfatter)

Annemarie Hellebek, Kvalitets- og Patientsikkerhedschef, overlæge, ph.d.
Region Hovedstaden
2650 Hvidovre
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger