Court Pedersen
(Forfatter)

Court Pedersen, Professor, overlæge, dr.med.
Medicinsk afdeling C
Odense Universitetshospital
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger