Palle Jørn Sloth Osther
(Forfatter)

Palle Jørn Sloth Osther, Professor, ledende overlæge, ph.d.
Urologisk afdeling
Fredericia og Kolding Sygehuse
Evt. interessekonflikt, se Lægemiddelstyrelsen Liste over tilladelser for læger og tandlæger