Relevante links

Gigtforeningen

Slidgigt

Revideret: 27.06.2016

Hvad er Slidgigt?

Slidgigt (osteoartrose eller artrose) er en ledsygdom, hvor ledbrusken bliver slidt. Samtidig ses fortykkelse af ledkapslen og af den tilstødende knogle.

Symptomer

Ledsmerter er det mest almindelige symptom. Smerterne kommer især, når du belaster det syge led, fx når du skal rejse dig op, hvis du har slidgigt i knæ- eller hofteled. 

Hvordan forløber sygdommen?

Sygdommen tager gradvist til. I starten har du smerter, når du bruger leddet, senere også i hvile. Bevægeligheden bliver også nedsat. De led, der især bliver angrebet, er fingrenes yder- og mellemled, tommelfingerens rodled, storetåen, knæ- og hofteled samt nakke- og lændehvirvlernes led. Hos mange sker forværringen langsomt, men det kan ende med, at smerterne bliver så slemme, at du er nødt til at blive opereret, eventuelt ved at der sættes et kunstigt led ind. 

Hvem får sygdommen?

Slidgigt er en meget almindelig sygdom, specielt hos ældre. Særligt udsatte er led, der har været udsat for skader eller belastninger tidligere, fx korsbåndsskader eller meniskskader i knæet hos håndboldspillere og ankelskader hos balletdansere. I disse tilfælde kan sygdommen optræde allerede hos yngre. Slidgigt er også hyppigere, hvis du er overvægtig, her er knæene særligt udsatte, og hvis leddene er syge af anden grund, fx af leddegigt

Hvad er årsagen til slidgigt?

Den egentlige årsag kender vi ikke, der er tale om et samspil af flere faktorer, som ud over slid og fejlbelastning omfatter arvelige faktorer og mere eller mindre ukendte miljøfaktorer. Det danske navn "slidgigt" antyder, at det er skadeligt fortsat at belaste et led, som er ramt af sygdommen, hvilket ikke er korrekt. Mange nyere undersøgelser viser tværtimod klart en positiv effekt af træning, fx ved slidgigt i knæene. 

Undersøgelser ved slidgigt

røntgenbilleder kan lægen se typiske forandringer på grund af slidgigt, men du har ikke nødvendigvis symptomer, selv om røntgenbilledet viser, at du har slidgigt. 

Behandling af slidgigt

Hvad kan jeg selv gøre? 

Træning af musklerne og ledbevægeligheden er vigtig. Endvidere skal du undgå overvægt ved slidgigt i hofteled og knæ. Ved smerter og besvær ved daglige funktioner kan det være en stor hjælp med en aflastende bandage, stødabsorberende indlæg og forskellige hjælpemidler som toiletforhøjer, strømpepåtager og en stok. 

  

Medicinsk behandling 

Smerter kan lindres ved brug af smertestillende medicin af typen paracetamol, NSAID eller evt. kodein og tramadol. NSAID markedsføres også som lokal gel til brug over leddet.
I specielle tilfælde kan du få sprøjtet hyaluronsyre ind i det syge led, men virkningen er usikker. 
Ved hævelse af fx knæleddet kan det undertiden hjælpe at få en indsprøjtning med binyrebarkhormon. Hvis du har svære eller varige smerter, kan det hjælpe med en operation, hvor du får indsat et kunstigt led eller får gjort et led stift. 

 

Glucosamin har været anvendt som smertestillende middel ved slidgigt, men det har i undersøgelser ikke været muligt at påvise nogen relevant effekt på smerter, funktion eller fremtidig ødelæggelse af led.   

  

Hvis du har flere spørgsmål om din sygdom, kan du kontakte Gigtforeningen

Lægemidler

Svage smertestillende midler

Svage smertestillende midler indeholder paracetamol eller acetylsalicylsyre. Desuden findes der en række kombinationspræparater med coffein eller codein.  

Paracetamol

Paracetamol anvendes ved svage smerter og virker desuden febernedsættende.  

Paracetamol fås som tabletter, depottabletter, smeltetabletter, brusetabletter, mikstursuppositorier (stikpiller) og som infusionsvæske. 

  

Du bør ikke tage paracetamol, hvis din lever fungerer dårligt. Og du må ikke give paracetamol til børn under 2 år uden aftale med lægen. 

Ved selv en beskeden overdosis (10-15 g), hvilket er 20-30 tabletter, kan der optræde livsfarlige forgiftningssymptomer. Disse ses sædvanligvis først 1-3 døgn efter indtagelsen. Hvis du samtidig drikker alkohol eller har en leversygdom, forværres forgiftningssymptomerne.
 

Ved mistanke om overdosering bør man hurtigst muligt søge skadestue, hvor behandling kan sættes i gang.  

Acetylsalicylsyre

Acetylsalicyre bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning på grund af risiko for Reyes Syndrom (alvorlige tilfælde med opkastninger og bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed). 

Virksomme stoffer Præparater
Codein
Virksomme stoffer Præparater
Kombinationspræparater med codein

Ved at kombinere med det svage morfinmiddel, codein, kan man måske få en stærkere smertestillende virkning. Codein kan give anledning til afhængighed, hvis det tages igennem længere tid. 

Tramadol

Tramadol er et morfinlignende middel til behandling af lette til moderate smerter. Tramadol har svagere smertestillende virkning end morfin, men kan også give anledning til afhængighed, dog ikke i så udtalt grad som ved morfin eller andre stærke morfinlignende lægemidler. 

NSAID

NSAID er en forkortelse af "Non Steroidal Anti-Inflammatory Drug. Der findes en lang række NSAID, som først og fremmest anvendes i behandlingen af gigtsygdomme. NSAID dæmper de vævsreaktioner (inflammation), som blandt andet ses ved disse sygdomme - det kan fx være hævede led eller betændelseslignende tilstande i bindevæv. NSAID virker også febernedsættende og smertestillende (fx efter operative indgreb). NSAID har desuden en smertelindrende virkning ved smertefulde menstruationsblødninger.

I gigtbehandlingen virker NSAID i løbet af et par dage, men medicinen påvirker ikke selve sygdomsforløbet på længere sigt. NSAID virker smertestillende og mindsker ledstivhed ved at hæmme dannelsen af de såkaldte prostaglandiner, som er årsag til betændelsen og smerterne. Virkningen sker ved en hæmning af enzymet cyklooxygenase, som findes i to former (COX-1 og COX-2). Præparaterne hæmmer i forskelligt omfang begge disse former. NSAID er derfor delt op i 2 grupper; 

Virkningen på smerter og ledstivhed er stort set ens for alle præparaterne. Af bivirkninger er blandt andet en øget risiko for hjerte-karsygdomme og en risiko for mavesår og maveblødning. Risikoen for mavesår øges med stigende alder, ved længere tids brug og ved høje doser, eller hvis du i øvrigt lider af alvorlig sygdom. Risikoen kan nedsættes ved at kombinere NSAID med et middel mod mavesår, en såkaldt syrepumpehæmmer. Denne kombination er især relevant ved behandling af ældre med øget risiko for mavesår, eller hvis der er andre risikofaktorer.

Samtlige NSAID kan i sjældne tilfælde give alvorlige allergiske reaktioner, kredsløbsforstyrrelser og påvirkning af nyrefunktionen. Har du haft en allergisk reaktion mod NSAID, herunder acetylsalicylsyre, er det vigtigt, at du fortæller det til din læge. Du har nemlig risiko for at få en ny og kraftigere allergisk reaktion, hvis du behandles med NSAID igen. 

 

Se også: 

 

COX-1- og COX-2-hæmmere
COX-2-hæmmere
NSAID og misoprostol i kombination

Binyrebarkhormoner til indsprøjtning i led og bløddele

Hyaluronsyre

Hyaluronsyre forekommer normalt i ledvæsken. Ved slidgigt i knæet kan indsprøjtning med hyaluronsyre forsøges, men virkningen er usikker.
Virksomme stoffer Præparater

Forfattere