Gå til toppen af siden...

Nyheder

 
09.05.2014
Nyhed - ANTIBIOTIKA app fra pro.medicin.dk
Antibiotikavejledningen fra pro.medicin.dk er netop udkommet som app til iOs

Temaer

 

Tema om KOL

Tema om KOL
Få et hurtigt overblik over KOL. Læs om årsager til KOL og om behandling af sygdommen. Læs også Bos historie.

Dispenseringsformer

 
filmovertrukne tabletter

Søg efter medicin

medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Ciprofloxacin "Actavis"

Ciprofloxaxin "Actavis" er et antibiotikum. » Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Ciprofloxacin.

Anvendelse

Ciprofloxaxin "Actavis" anvendes til: 

Dosering

Findes som tabletter. 

  

Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 

Infektioner 

 • Voksne. Sædvanligvis 500 mg 2 gange i døgnet.

  

Gonoré 

 • 500 mg som engangsdosis.

  

Cystisk fibrose 

 • Børn over 5 år. 40 mg pr. kg legemsvægt i døgnet, dog højst 1500 mg, fordelt på 2 doser.

  

Forebyggende mod meningokok-meningitis 

 • Voksne. 500 mg som engangsdosis.
 • Børn. 20 mg pr. kg legemsvægt, dog højst 500 mg som engangsdosis.

  

Bemærk 

 • Nedsat dosis ved dårligt fungerende nyrer.
 • Forebyggende behandling gives til medlemmer af husstanden samt efter embedslægens afgørelse til andre med samme nære kontakt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%)
Kvalme, diarré.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Nedsat appetit, træthed, feber.
Smagsforstyrrelser, opkastning, mavesmerter, dårligt fungerende lever.
Blodprop i lungerne, væske i lungerne, åndenød, ophostning af blod.
Mangel på hvide blodlegemer (giver tendens til infektion), blodmangel.
Ledsmerter.
Hovedpine, svimmelhed, uro, rastløshed.
Hududslæt, hudkløe, nældefeber.
Svampeinfektion.
Sjældne (0,01-0,1%)
Tyktarmsbetændelse, gulsot, leverbetændelse.
Hurtig puls, lavt blodtryk.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader, forhøjet antal blodplader (giver tendens til blodpropper).
Angst, depression, hallucinationer, unormale drømme, konfusion, rysten, kramper, besvimelsesanfald, nedsat følesans, ændring i hudens følesans.
Overfølsomhed over for lys.
Allergiske reaktioner, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet.
Betændelsestilstand i nyren, blod i urinen, nyreskade.
Synsforstyrrelser1, høretab, øresusen (tinnitus).
Meget sjældne (under 0,01%)
Påvirkning af knoglemarven med øget tendens til infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, træthed og svimmelhed pga. mangel på røde blodlegemer og øget tendens til blødninger pga. mangel på blodplader.
Seneskedehindebetændelse, seneskader, forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, muskelsvaghed.
Vrangforestillinger (psykoser), øget tryk i kraniet.
Alvorlig hudreaktion.
Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok).
Ukendt frekvens
Påvirkning af ekg.

1 Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

 • Allerede inden for de første 48 timer efter behandlingsstart kan der forekomme seneskedehindebetændelse og seneskader (specielt akillessenen).
 • Betændelse i og beskadigelse af senerne kan forekomme selv flere måneder efter endt behandling med Ciprofloxacin "Actavis".
 • Risikoen for betændelse i sener er højere hos ældre patienter og hos patienter, som samtidig behandles med binyrebarkhormoner.
 • Behandling giver risiko for infektion med » resistente bakterier og svampe.

Bør ikke anvendes

Ciprofloxacin "Actavis" bør ikke anvendes: 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken. Kan dog anvendes til børn som engangsdosis til forebyggelse af » meningitis eller til børn med » cystisk fibrose.
 • Hvis du har haft senesygdomme i forbindelse med behandling med » fluorquinoloner (en type antibiotika).

Særlige advarsler

Ciprofloxacin "Actavis" skal anvendes med forsigtighed. 

  

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (» resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Ciprofloxaxin "Actavis" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Optagelsen af Ciprofloxaxin "Actavis" i kroppen hæmmes, hvis det indtages samtidigt med mælkeprodukter. Ciprofloxaxin "Actavis" bør derfor tages mindst 3 timer før eller efter indtagelse af mælkeprodukter.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved » epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Ved den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis.
 • Kontakt straks egen læge, hvis du får tegn på » seneskedebetændelse fx smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Jernpræparater og syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium og magnesium, nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Actavis". Derfor bør de to typer lægemidler indtages med ca. 4 timers mellemrum.
 • Ciprofloxacin "Actavis" må ikke tages sammen med tizanidin (muskelafslappende middel).
 • Ciprofloxacin "Actavis" kan øge virkningen af theophyllin (astmamiddel) og methotrexat (middel mod leddegigt).
 • Ciprofloxacin "Actavis" har i enkelte tilfælde øget virkningen af glibenclamid (middel mod diabetes).
 • Dosis af følgende midler bør ændres ved samtidig brug af Ciprofloxacin "Actavis":
  • diclofenac (middel mod gigt og smerter)
  • methotraxat (middel mod leddegigt)
  • ropivacain (lokalbedøvende middel)
  • sildenafil (middel mod impotens eller forhøjet blodtryk i lungerne)
  • theofyllin (astmamiddel)
  • warfarin (blodfortyndende middel).
 • Sucralfat (middel mod mavesår) nedsætter virkningen af Ciprofloxacin "Actavis", og derfor bør sucralfat tages mindst 6 timer før Ciprofloxacin "Actavis".

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.  

Midlet kan anvendes kortvarigt i de første 3 måneder af graviditeten efter aftale med lægen. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.  

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde. Midlet er virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 250 mg (delekærv) eller 500 mg (delekærv) ciprofloxacin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg 10 stk. 56,50
Recept filmovertrukne tabletter 250 mg 20 stk. 92,00
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg 10 stk. 40,10
Recept filmovertrukne tabletter 500 mg 20 stk. 47,60

Substitution

filmovertrukne tabletter 250 mg
» Cifin PharmaCoDane, Ciprofloxacin
» Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin
» Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin
 
filmovertrukne tabletter 500 mg
» Cifin PharmaCoDane, Ciprofloxacin
» Ciprofloxacin "BMM Pharma" Bluefish, Ciprofloxacin
» Ciprofloxacin "HEXAL" HEXAL, Ciprofloxacin
» Ciprofloxacin "Krka" KRKA, Ciprofloxacin
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  250 mg
Præg: C, 250
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 11 x 11
filmovertrukne tabletter 250 mg
 
Filmovertrukne tabletter  500 mg
Præg: C 500
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8,2 x 17
filmovertrukne tabletter 500 mg
 

Revisionsdato

2014-08-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. januar 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min. medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).