Gå til toppen af siden...
medicin.dk Copyright © 2011 DLI A/S

Imoclone® er et sovemiddel. » Benzodiazepinlignende middel

Virksomme stoffer

Zopiclon.

Anvendelse

Imoclone® anvendes kortvarigt mod søvnløshed. 

Dosering

Findes som tabletter. 

 • Voksne. Sædvanligvis 1 tablet (7,5 mg) før sengetid. 
 • Ældre og ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved hæmmet vejrtrækning. Sædvanligvis ½ tablet (3,75 mg).

Bivirkninger

Bivirkningerne forekommer hovedsageligt i starten af behandlingen.
Almindelige (1-10%)
Træthed.
Smagsforstyrrelser (bitter smag), mundtørhed.
Døsighed.
Ikke almindelige (0,1-1%)
Kvalme, mavesmerter.
Muskelsvaghed.
Uro, rastløshed, hovedpine, svimmelhed, søvnforstyrrelser.
Hudkløe.
Sjældne (0,01-0,1%)
Opkastning.
Åndenød.
Depression, uventede psykiske reaktioner (fx aggressivitet, hallucinationer, psykoser), hukommelsesbesvær, koncentrationsbesvær, konfusion.
Allergiske hudreaktioner.
Nedsat sexlyst.
Dobbeltsyn.
Meget sjældne (under 0,01%)
Alvorlig allergisk tilstand med hurtigt blodtryksfald, åndedrætsbesvær og evt. kramper (anafylaktisk chok), allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet.
 • Besvær med at styre arme og ben, ændringer i hudens følesans, nedsat vejrtrækning og muskelsvaghed er set med ukendt hyppighed.
 • Konfusion og uventede psykiske reaktioner ses især hos ældre. Hvis de forekommer bør behandlingen stoppes. 
 • Søvngængeri er set og i disse tilfælde bør behandlingen genovervejes.
 • For at mindske risikoen for hukommelsesbesvær bør man sove uforstyrret i 7-8 timer efter indtagelsen.
 • Behandling gennem længere tid (uger) giver risiko for afhængighed og tilvænning. Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter lang tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og alvorlig søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende midlet, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Midlet bør kun anvendes undtagelsesvis. Behandlingen bør være så kortvarig som muligt, normalt fra få dage til højst 2 uger.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer, lever eller lunger.
 • Alkohol forstærker midlets søvndyssende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler og midler mod psykoser forstærker Imoclone®s søvndyssende virkning.
 • Erythromycin (antibiotikum) øger virkningen af Imoclone®.
 • Itraconazol (svampemiddel) kan øge virkningen af Imoclone®.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.  

Kan om nødvendigt anvendes til kortvarig behandling. Hvis midlet anvendes sent i graviditeten, kan der være risiko for påvirkning af det nyfødte barn. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.  

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 1 døgns karantæne.

Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som bl.a. kan fremkalde søvnløshed.
Virkningen indtræder efter 15-30 minutter og varer 6-8 timer. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 1 døgn. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 7,5 mg (delekærv) zopiclon.  

Hjælpestoffer

Tilskud, udlevering, pakninger og priser

TilskudUdleveringDispenseringsform og styrkePakningPris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg 10 stk. (blister) 41,75
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg 30 stk. (blister) 36,80
Recept filmovertrukne tabletter 7,5 mg 100 stk. 50,05

Substitution

filmovertrukne tabletter 7,5 mg
» Imovane sanofi-aventis, Zopiclon
» Imozop Sandoz, Zopiclon
» Zopiclon "Stada" PharmaCoDane, Zopiclon
» Zopiclone "Actavis" Actavis, Zopiclon
» Zopiclone "Jubilant" Jubilant, Zopiclon
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  7,5 mg
Præg: ZC, F
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
filmovertrukne tabletter 7,5 mg
 

Revisionsdato

2015-01-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. marts 2015
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Sundhedsstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min. medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).