Røntgen af knogler og led

Revisionsdato: 29.10.2010

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Røntgen egner sig godt til at vurdere forandringer i dine knogler og led ved gigt, brud på knogler, hvis du er kommet til skade, og andre årsager til smerter i bevægeapparatet. 

 

Eksempler på situationer, hvor en røntgenoptagelse kan være vigtig i udredningen af din sygdom: 

Hvad er røntgen?

Røntgenstråler er elektromagnetiske bølger ligesom almindeligt lys, men med så kort bølgelængde at det kan trænge gennem krops-væv. Strålerne sendes fra et røntgenrør gennem patienten til en plade med en fotografisk film, billederne gemmes i elektronisk form. 

Der fremkommer sort-hvide billeder af det område, som er belyst. Knogler vil ses som hvide skygger, mens bløddele, fx tarme og lunger, vil ses som mørkegrå skygger. Til nogle undersøgelser kræves der et kontraststof, for at man kan skelne de enkelte bløddele fra hinanden. 

 

Røntgenstråling er radioaktiv stråling og kan derfor være farligt. De mest strålefølsomme celler sidder i æggestokke og testikler, som man beskytter med en blykappe, hvis du skal røntgenfotografes tæt ved. 

Det personale (radiografer), som skal foretage røntgenundersøgelsen, forlader rummet under undersøgelsen, eller anvender blyforklæder, for at undgå at blive udsat for megen stråling. Man vil altid vælge undersøgelser, som giver patienten den laveste stråledosis.  

Hvad kan undersøgelsen vise?

Omridset af knogler og led aftegner sig tydeligt på røntgenbilledet. Lægen vil se efter brud på knoglen (fraktur), og kontrollere stillingen af bruddet efter behandling og opheling. 

Ved gigt kan lægen indirekte se, hvor høj ledbrusken er, og kan se forskellige forandringer, der er opstået i forbindelse med din gigtsygdom. 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Ved en røntgenundersøgelse skal du lægge den legemsdel, du skal have undersøgt, på en plade, eller du skal stå foran pladen. Personalet vil indstille røntgenrøret, så det peger lige på det område, som skal gennemlyses. Ofte tages der billeder fra flere vinkler. 

  

Hvor foregår undersøgelsen? 

En røntgenundersøgelse foregår på en røntgenklinik eller på hospitalets røntgenafdeling (radiologisk afdeling). 

  

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

En røntgenundersøgelse tager sædvanligvis 10 - 20 minutter. Hvis der skal tages mange optagelser, kan undersøgelsen vare længere tid. 

Selve fotograferingen varer få sekunder, og du skal sidde helt stille imens, så billederne ikke bliver rystede. 

  

Gør det ondt? 

Det er fuldstændigt smertefrit at få taget røntgenbilleder, medmindre du er meget forpint ved bevægelse af din krop. Fotograferingen i sig selv gør ikke ondt. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Ved en røntgenundersøgelse skal du helst have bar hud eller have tøj på uden perler, metal og lignende. Ure og smykker skal fjernes fra det fotograferede område. Store fletninger eller hårsmykker kan også forstyrre billedet. 

Piercinger er sædvanligvis så små, at du ikke behøver fjerne dem før fotografering. 

Briller, proteser, høreapparater osv., der er uden for det fotograferede område, kan beholdes på og tager ikke skade af strålingen. 

Særlige hensyn

Børn 

Hvis barnet ikke kan være alene under undersøgelsen, kan en voksen holde barnet. Den voksne vil få tilbudt et blyforklæde for at mindske stråling. 

Graviditet

Kan foretages i visse situationer.

Du skal oplyse, hvis du er gravid eller kan være det. Det er en god idé at fortælle dette, allerede når du taler med den læge, der vil henvise dig til røntgenundersøgelse. 

Man vil sædvanligvis undgå at fotografere gravide, især i første trediedel af graviditeten, og hvis det ikke kan undgås, vil man prøve at finde en undersøgelsesmetode, der ikke anvender røntgenstråler eller sørge for at skærme fosteret mod strålerne. 

Amning

Kan foretages

Røntgenundersøgelser har ingen betydning for amning. Det påvirker ikke mælken, og det er ikke farligt for det diende barn. 

Andre forhold

Svar på undersøgelsen 

Dette skal du aftale med den læge, der har henvist dig til undersøgelsen. Du får sædvanligvis ikke besked fra røntgenafdelingen, som sender svaret på undersøgelsen til den læge eller hospitalsafdeling, der har henvist dig. Nogen gange er det muligt, at du sammen med din læge kan se dine billeder på en computerskærm. 

 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel.  

  • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
  • Hvordan får jeg svar? (samtale eller brev)
  • Hvem giver mig svar? 
  • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.