Allergitest med lappeprøver

Revisionsdato: 29.10.2010

Hvorfor skal jeg have denne undersøgelse?

Hvis der er mistænke om, at du har allergi over for fx gummi, latex, parfume eller visse fødevarer, vil du få tilbudt en allergitest. 

Det er typisk ved 

Hvad er lappeprøver?

Ved lapperprøver forsøger man at finde ud af, hvad det er for stoffer, som giver dig eksem. Man påvirker din krop med en lillebitte del af det, man mistænker, du er allergisk overfor, og aflæser, hvordan din hud reagerer. 

Hvad kan undersøgelsen vise?

Undersøgelserne kan vise, om der er emner, du fremover skal undgå at komme i berøring med og derved undgå eksem. Lægen vil før undersøgelsen udspørge dig, om der kan være en sammenhæng mellem dine symptomer og kontakt med gummi, latex (fx fra handsker), kemikalier fra dit arbejde, knapper af metal, parfume mv. 

Kontakteksem under bukseknap 

Hvordan foregår undersøgelsen?

Ved lappeprøver anbringes stoffer (allergener) på huden, sædvanligvis opadtil på ryggen. Det kan ske ved hjælp af specielle plastre, der er præpareret med forskellige stoffer. Det kan også ske ved påsætning i små aluminium- eller plastskiver, som dækkes af okkluderende (totaldækkende) materiale. 

  

Prøverne skal sidde i 2 døgn, hvorefter man fjerner dem, og aflæser på huden, om du får nældefeber (blærer, rødme og kløe) ved nogle af stofferne. Det kan være tegn på allergi. 

  

Efter yderligere 1-2 dage tjekker man igen, om der er tegn på allergi og sidste gang er ugen efter, prøverne blev sat på huden. 

  

Hvor foregår undersøgelsen? 

Lappeprøver udføres hos en speciallæge eller på et allergiambulatorium. 

  

Hvor lang tid tager undersøgelsen? 

Du skal møde hver anden dag i løbet af 8 dage, i alt 4 gange. 

  

Gør det ondt? 

Det gør ikke ondt at få sat plastret på eller taget af. 

  

Er der noget, jeg skal passe på med bagefter? 

Du skal undgå kraftig sveddannelse ved fx motion, vand og solstråler på testområdet. Undlad at kradse dig på ryggen i den periode, hvor du får lavet testen. 

Hvordan forbereder jeg mig?

Hvis du tager prednisolon (binyrebarkhormon), bør behandlingen ophøre ca. 7 dage før allergitest med lappeprøver. 

Du må ikke bruge creme, som indeholder binyrebarkhormoner, på ryggen de sidste 3 dage før undersøgelsen. 

 

Læs også vores Tema om høfeber 

Graviditet

Må ikke foretages.

Sædvanligvis vil man vælge at udskyde en allergitest til efter graviditeten. 

Amning

Bør ikke foretages pga. manglende viden om påvirkning af amningen

Andre forhold

Svar på undersøgelse 

Forbered dig på, hvad du vil spørge lægen om. 

Skriv evt. en huskeseddel.   

  • Hvornår får jeg svar på undersøgelsen?
  • Hvordan får jeg svar? (samtale eller brev)
  • Hvem giver mig svar?
  • Overvej, om du skal have en pårørende med, når du får svar på undersøgelsen.

Lægemidler

Forfattere/Referenter

Louise Thrane (Forfatter)