Hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)

Revideret: 30.06.2016

Hvad er Hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)?

Hånd-, fod- og mund-sygdom er en virusinfektion, som rammer børn, og som intet har med mund- og klovsyge at gøre. 

Symptomer

Hånd-, fod- og mund-sygdom viser sig ved udslæt, som oftest er blærer, der især er i håndfladerne, på fodsålerne og på mundens slimhinde. Inden blærerne viser sig, har barnet haft et par dage med forkølelsessymptomer, let feber og nogle børn har lidt diarré. Blærerne er et par millimeter store med en rødlig ring omkring, de kan briste og give sår i munden, der genere dit barn, når det spiser, fordi det svier og gør ondt. Med tiden tørrer blærerne ud og heler op. 

Hvordan forløber sygdommen?

Der går ofte en lille uge, før barnet er helt rask igen. 

Hvem får sygdommen?

Det er børn på ½ år til 5 år, som typisk får hånd-, fod- og mund-sygdom. 

Hvordan smitter hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)?

Hånd-, fod- og mund-sygdom smitter fra den væske, der er i blærerne, fra dråber, som nyses eller hostes ud samt fra afføringen. Der kan gå en uge, fra barnet er smittet, til sygdommen bryder ud. Sygdommen smitter let andre, og man ser derfor ikke sjældent, at mange børn i en vuggestue eller børnehave blive syge, fordi de har smittet hinanden. God håndhygiejne i institutionen vil nedsætte risikoen for smitte væsentligt. 

 

Læs Sundhedsstyrelsens vejledning om smitsomme sygdomme hos børn og unge

Hvad er årsagen til hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)?

Det er et specielt virus kaldet Coxsackie-virus, som giver hånd-, fod- og mund-sygdom. 

Undersøgelser ved hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)

Lægen vil på symptomerne, udslættet samt ud fra forløbet kunne sige, at det er hånd-, fod- og mund-sygdom, dit barn har. Lægen vil derfor ikke tage blodprøver. 

Specielle forhold hos børn

Dit barn er sjældent voldsomt påvirket af symptomerne fra hånd-, fod- og mund-sygdom, men kan være generet af blærerne og sårene. Det er især dem i munden, der gør ondt, så du kan give grød eller mose maden, så barnet nemmere kan spise. 

Behandling af hånd-, fod- og mund-sygdom (Stomatitis vesiculosa epidemica)

Hvad kan forældrene gøre? 

Du kan ikke gøre meget andet end at holde dine børn væk fra andre børn med hånd-, fod- og mund-syge. Hvis barnet har fået sygdommen, kan du lindre ved at give smertestillende tabletter. Hvis sår i munden generer barnet, kan det evt. spise kølig grød. 

 

Medicinsk behandling 

Der er ingen behandling af hånd-, fod- og mund-sygdom, men hvis dit barn er generet af feber eller smerter fra sår, kan du give paracetamol, som både lindrer smerte og nedsætter feberen. 

Lægemidler

Svage smertestillende midler

Svage smertestillende midler indeholder paracetamol eller acetylsalicylsyre. Desuden findes der en række kombinationspræparater med coffein eller codein. Acetylsalicyre bør kun anvendes til børn efter lægens anvisning på grund af risiko for Reyes Syndrom (alvorlige tilfælde med opkastninger og bevidsthedssløring stigende til bevidstløshed). 

Paracetamol

Paracetamol anvendes ved svage smerter og virker desuden febernedsættende.  

Paracetamol fås som tabletter, depottabletter, smeltetabletter, brusetabletter, mikstursuppositorier (stikpiller) og som infusionsvæske. 

  

Du bør ikke tage paracetamol, hvis din lever fungerer dårligt. Og du må ikke give paracetamol til børn under 2 år uden aftale med lægen. 

Ved selv en beskeden overdosis (10-15 g), hvilket er 20-30 tabletter, kan der optræde livsfarlige forgiftningssymptomer. Disse ses sædvanligvis først 1-3 døgn efter indtagelsen. Hvis du samtidig drikker alkohol eller har en leversygdom, forværres forgiftningssymptomerne.
 

Ved mistanke om overdosering bør man hurtigst muligt søge skadestue, hvor behandling kan sættes i gang.  

Forfattere

Henrik Friis (Forfatter)