Spiseforstyrrelser

Revideret: 31.01.2017

Hvad er Spiseforstyrrelser?

Spiseforstyrrelser vil sige, at du har et unormalt forhold til det at spise.

Hvis du har anoreksi eller nervøs spisevægring (anorexia nervosa), vil du undgå at indtage mad og forsøge på forskellige måder at tabe dig.

Hvis du har bulimi eller nervøs spiseanfalds-tilbøjelighed (bulimia nervosa), har du tilbagevendende anfald, hvor du først indtager en overdreven mængde mad (ædeflip) og bagefter kaster op eller tager afføringsmidler for at holde din vægt nede. 

Symptomer

Anoreksi 

Du får et betydeligt vægttab, op til 15%, og en forvrænget opfattelse af at være for tyk. Du dyrker kraftig motion og bruger afføringsmidler for at undgå at tage på af det, du spiser. Hvis du er kvinde, hører din menstruation efterhånden op.

Bulimi 

Du får hyppige spiseanfald, som bliver udløst af en voldsom spisetrang. Du forsøger at undgå at tage på ved bagefter at kaste op, faste og lignende. Du får også en forvrænget kropsopfattelse.

Ved begge former for spiseforstyrrelser, kan du få andre psykiske symptomer som angsttilstandedepression og tvangstanker. 

Hvordan forløber sygdommen?

Spiseforstyrrelser optræder især hos unge og yngre mennesker, og sygdommen forløber meget forskelligt, men den er som regel langvarig. Svære tilfælde af anoreksi kan være livsfarlige for dig. 

Hvem får sygdommen?

Risikoen for at få en spiseforstyrrelse er lavest for anoreksi: 0,5-1%. For bulimi er den 1-2%. Spiseforstyrrelser ses langt overvejende blandt piger og kvinder. 

Hvad er årsagen til spiseforstyrrelser?

Den præcise årsag kender vi ikke. Der er en vis arvelig tilbøjelighed, men sygdommen skyldes formodentlig, at din psykologiske udvikling og kropsopfattelse er kraftigt forstyrret. 

Undersøgelser ved spiseforstyrrelser

Du skal gennem en grundig psykiatrisk vurdering og en generel helbredsundersøgelse, for at lægen kan stille diagnosen og vurdere, hvor alvorlig din sygdom er. Det er vigtigt at få afklaret, om du har andre psykiske symptomer end spiseforstyrrelsen. 

Behandling af spiseforstyrrelser

Den væsentligste behandling, du vil få, er af psykologisk, pædagogisk og social art. 

  

Medicinsk behandling 

Den medicinske behandling indgår kun som et led i din samlede behandling og kan sjældent stå alene. Hvis du har anoreksi, får du medicin især mod psykiske følgesymptomer som depression og tvangstanker. Hvis du har bulimi, får du medicin mod dine spiseanfald. 

  

Du kan få mere information om spiseforstyrrelser hos Psykiatrifonden og Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Lægemidler

Midler mod bulimi

Blandt de lægemidler, der bruges mod depression, anvendes fluoxetin også til behandling af bulimi som supplement til den psykologiske og sociale behandling.
Virkningen indtræder gradvist, og først efter 8-12 uger er virkningen størst. 

Forfattere

Raben Rosenberg (Forfatter)