Contalgin®

Contalgin Uno
N02AA01
 

Contalgin® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Contalgin® anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige.
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Dosering

Findes som depottabletter, depotkapsler og afdelte depotgranulater til oral suspension (væske til at drikke). 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.


Depottabletter og depotgranulater 

 • Voksne og børn over 12 år.Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg 2 gange i døgnet.
 • Børn. Begyndelsesdosis. 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt 2 gange i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Depotkapsler 

 • Voksne og børn over 70 kg. Sædvanligvis 60 mg 1 gang i døgnet.
 • Voksne og børn under 70 kg. Sædvanligvis 30 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan stige efter behov.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depottabletter:
  • Skal synkes hele.
  • ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapsler:
  • Skal synkes hele.
  • Kan evt. åbnes. Indholdet drysses på kold mad, fx yoghurt, umiddelbart før indtagelse.
  • Depotkapslerne og kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Depotgranulat:
  • Kan røres ud i kold væske umiddelbart før indtagelsen eller evt. drysses på kold mad, fx yoghurt.
  • ikke tygges eller knuses.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Forvirring, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tarmslyng.
Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne, Væskeophobning i fx arme og ben.
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Humørsvingninger, Kramper, Muskelkramper, Opstemthed, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Allergiske reaktioner.
Manglende vandladning.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt. Forhøjet blodtryk, Langsom puls.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte
 • meget dårligt fungerende lever.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Contalgin®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Contalgin®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Contalgin® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Små mængder af Contalgin® går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af Contalgin® medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Virkningen varer ca. 12 timer efter indtagelse af depottabletter eller afdelte depotgranulater og ca. 24 timer efter indtagelse af depotkapsler.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Lægemiddelformer

Depottabletter. 1 depottablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg, 10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg eller 200 mg morphinsulfat.
Contalgin® Uno, depotkapsler. 1 depotkapsel indeholder 30 mg, 90 mg eller 150 mg morphinsulfat. 

Depotgranulat til oral suspension, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 20 mg, 30 mg eller 60 mg morphinsulfat. 

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : depottabletter 200 mg
Erythrosin (E127) : depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Indigotin (indigocarmin) (E132) : depotkapsler 30 mg, depotkapsler 150 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : depottabletter 5 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Ponceau 4 R (cochenillerød A) (E124) : depotgranulat til oral suspension, endosis 20 mg, depotgranulat til oral suspension, endosis 30 mg, depotgranulat til oral suspension, endosis 60 mg
Quinolingult (E104) : depottabletter 200 mg
Titandioxid (E171) : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 200 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg
Smag:
Hindbær : depotgranulat til oral suspension, endosis 20 mg, depotgranulat til oral suspension, endosis 30 mg, depotgranulat til oral suspension, endosis 60 mg
Andre:
Lactose : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg
Macrogoler : depottabletter 5 mg, depottabletter 10 mg, depottabletter 30 mg, depottabletter 60 mg, depottabletter 100 mg, depottabletter 200 mg, depotkapsler 30 mg, depotkapsler 90 mg, depotkapsler 150 mg

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud til depotgranulat til oral suspension. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depottabletter 5 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 115,90
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. Udgået 05-11-2018
Recept depottabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 89,50
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 152,20
Recept depottabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 553,30
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 268,75
Recept depottabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 985,55
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 25 stk. 383,95
Recept depottabletter 100 mg (kan dosisdisp.) 100 stk. 719,00
Recept depottabletter 200 mg (kan dosisdisp.) 90 stk. 2.478,75
Recept depotkapsler 30 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 192,15
Recept depotkapsler 90 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 370,60
Recept depotkapsler 150 mg (kan dosisdisp.) 28 stk. (blister) 567,75
Recept depotgranulat til oral suspension, endosis 20 mg 30 stk. 370,10
Recept depotgranulat til oral suspension, endosis 30 mg 30 stk. 391,55
Recept depotgranulat til oral suspension, endosis 60 mg 30 stk. 779,40

Substitution

depottabletter 10 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 10 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 10 mg
 
depottabletter 30 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 30 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 30 mg
 
depottabletter 60 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 60 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 60 mg
 
depottabletter 100 mg
Doltard Takeda Pharma, Morphin, depottabletter 100 mg
Malfin TEVA, Morphin, depottabletter 100 mg
 

Foto og identifikation

Depottabletter  5 mg

Præg:
DM
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grågrøn
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 5 mg
 

Depottabletter  10 mg

Præg:
DO
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 10 mg
 

Depottabletter  30 mg

Præg:
DL
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 30 mg
 

Depottabletter  60 mg

Præg:
DZ
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rosa
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 60 mg
 

Depottabletter  100 mg

Præg:
DU
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,3 x 7,3
depottabletter 100 mg
 

Depottabletter  200 mg

Præg:
mg, 200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Turkis
Mål i mm: 8,8 x 8,8
depottabletter 200 mg
 

Depotkapsler  30 mg

Præg:
MS OD, 30
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,3 x 14,3
depotkapsler 30 mg
 

Depotkapsler  90 mg

Præg:
MS OD, 90
Kærv: Ingen kærv
Farve: Pink
Mål i mm: 6,4 x 18
depotkapsler 90 mg
 

Depotkapsler  150 mg

Præg:
MS OD, 150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Blå
Mål i mm: 6,9 x 19,4
depotkapsler 150 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-26. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...