Imfinzi bruges til behandling af

Lungekræft

Imfinzi

L01XC28
 

Imfinzi er et middel til immunterapi (antistof). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Imfinzi anvendes ved 

Anvendes kun på sygehus. 

 

Dosering

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne 

  • Sædvanligvis 10 mg pr. kg legemsvægt hver 2. uge.
  • Infusionen forløber sædvanligvis over 60 minutter.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber.
Diarré, Mavesmerter.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, Hoste, Lungebetændelse.
Nedsat stofstifte.
Hudkløe, Hududslæt.
Luftvejsinfektion.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Influenzalignende symptomer, Reaktioner og ubehag under infusionen.
Leverpåvirkning, Mundhulegener, Svamp i munden, Tyktarmsbetændelse.
Talebesvær, Væskeophobning i fx arme og ben.
Forhøjet stofskifte.
Muskelsmerter.
Betændelse i huden, Øget svedtendens.
Forhøjet kreatinin i blodet, Smertefuld vandladning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Lungesygdom.
Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark.
Muskelbetændelse.
Nyrebetændelse.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertebetændelse.
Betændelsestilstand i hypofysen.
Nefrogen diabetes insipidus - lidelse med udskillelse af store mængder urin og deraf følgende øget tørst og stort væskeindtag.

Særlige advarsler

  • Brug af binyrebarkhormon-tabletter eller andre lægemidler, der hæmmer immunforsvaret, skal undgås inden start af behandling.
  • Bivirkninger følges nøje under behandlingen. Ved alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt at holde pause i behandlingen eller helt ophøre med behandling.
  • Forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer eller lever.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).

Der er begrænset erfaring med brug af midlet til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

 
Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 4 måneder efter behandlingens ophør. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

  • Imfinzi virker ved at blokere en bestemt receptor (PD-1), som ellers ville hæmme immunforsvaret. Ved at forhindre denne hæmning, vil kroppens immunforsvar have en forstærket virkning mod kræftcellerne.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 18 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg durvalumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 2,4 ml 7.628,15
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 50 mg/ml 10 ml 31.726,75
 
 
 

Revisionsdato

2018-11-05. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...