Aimovig bruges til behandling af

Migræne

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl. i pen

Aimovig

N02CX07
 

Aimovig er et middel mod migræne.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

Aimovig anvendes til forebyggelse af migræne hos voksne, der har mindst 4 migrænedage om måneden. 

 

Anvendes kun på sygehus eller af personen selv efter instruktion. 

Doseringsforslag

Findes som injektionsvæske, der sprøjtes ind under huden (subkutant).  

 • Sædvanligvis 1 dosis (70 mg) hver 4. uge.
 • Der kan evt. gives 2 doser (140 mg) hver 4. uge.
 • Hvis lægen ordinerer 140 mg dosis, skal du have to indsprøjtninger på én gang hver 4. uge. Den anden indsprøjtning skal gives straks efter den første, men på et andet indsprøjtningssted.
 • Som regel vil virkningen indtræde inden for 3 måneder. Det anbefales at vurdere behovet efter 3 måneder for at fortsætte behandlingen regelmæssigt herefter.
 • Hvis virkningen udebliver efter 3 måneders brug, skal man stoppe behandlingen.

 

Bemærk:  

 • Der er ingen erfaring vedr. børn og unge under 18 år.
 • Der bør skiftes indsprøjtningssteder (mave, lår eller overarm), og indsprøjtningerne bør ikke gives i områder, hvor huden er irriteret (fx ved ømhed, blå mærker, rødme).
 • Hele indholdet af den fyldte pen skal indsprøjtes. Hver pen må kun anvendes én gang. Se evt. brugervejledning i indlægssedlen.

Instruktioner

 

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Forstoppelse.
Muskelkramper.
Hudkløe, Nældefeber.
Overfølsomhedsreaktioner.

Særlige advarsler

Kanylehætten indeholder latex, der kan give allergiske reaktioner.  

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

 • Aimovig tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes monoklonale antistoffer (MAB).
 • Midlet virker ved at blokere aktiviteten af CGRP-molekylet i hjernen, som er blevet forbundet med migræne (CGRP står for calcitonin-gen-relateret peptid).
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 28 dage.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering  

 • Pennen må ikke omrystes.
 • Hele indholdet i pennen skal injiceres.
 • Pennen er kun til engangsbrug.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Evt. ikke-anvendte penne skal kasseres efter 14 dage. Dvs., penne må ikke genplaceres i køleskab.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i fyldt pen. 1 pen indeholder 70 mg eller 140 mg erenumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 1 stk. 4.227,40
Recept injektionsvæske, opl. i pen 70 mg 3 stk. 12.648,55
Recept injektionsvæske, opl. i pen 140 mg 1 stk. 4.227,40

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  70 mg

Mål i mm: 153 x 18,2
Aimovig 70 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-30. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...