1:1 DROPS "STENOCARE" bruges til behandling af

Multipel sklerose

Dispenseringsformer

oral opløsning

1:1 DROPS "STENOCARE"

N02BG10
 

1:1 DROPS "STENOCARE" er et cannabismellemprodukt, der indgår i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, se Medicinsk cannabis, Lægemiddelstyrelsen

Virksomme stoffer

Anvendelse

Efter Lægemiddelstyrelsens vurdering kan 1:1 DROPS "STENOCARE" anvendes ved: 

 • Visse kroniske smertetilstande
 • Multipel sklerose
 • Rygmarvsskade
 • Kvalme og opkastning efter kemoterapi

 

Bemærk:  

 • Pga. manglende viden om langtidseffekter bør medicinsk cannabis ikke anvendes til patienter under 18 år.

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke). 

 

Individuel dosering. 

 

Bemærk:  

 • Indtages vha. doseringssprøjte ved langsomt at sprøjte den orale opløsning ind under tungen.

Bivirkninger

 • Ved kortere tids behandling ses hyppigst træthed og svimmelhed.
 • Desuden ses psykiske symptomer, fx opstemthed, depression, forvirring, følelse af beruselse, hukommelsesbesvær og koncentrationsbesvær.
 • Mere udtalte psykiske symptomer som hallucinationer, sanseforstyrrelser, psykoser, vrangforestillinger og selvmordstanker ses sjældent.
 • Balanceforstyrrelser med risiko for fald, nedsat opmærksomhed, talebesvær, smagsforstyrrelser og sløvhed kan forekomme. Egentlige besvimelsesanfald ses sjældent.
 • Der er sparsom viden om sikkerheden ved langvarig behandling med medicinsk cannabis, men man kan ikke udelukke en negativ påvirkning af koncentration og indlæringsevne.
Hyppighed Bivirkninger

Bør ikke anvendes

Medicinsk cannabis bør ikke anvendes 

 • ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer
 • hvis du selv eller nogen i din familie lider af skizofreni
 • hvis du lider af andre psykiske lidelser, fx psykoser, depression, eller du tidligere har forsøgt at begå selvmord.

Særlige advarsler

 • Medicinsk cannabis bør ikke anvendes ved alvorlig hjertesygdom pga. risiko for hjerterytmeforstyrrelser, forhøjet blodtryk eller blodtryksfald, når man rejser sig.
 • Forsigtighed til ældre med langsom dosisstigning pga. øget risiko for svimmelhed og hurtig puls.
 • Hvis der opstår udtalte psykiske symptomer under behandlingen, bør du holde pause, indtil symptomerne er forsvundet.
 • Forsigtighed ved aktuelt eller tidligere alkohol- eller stofmisbrug.
 • Alkohol kan forstærke den sløvende virkning.
 • Medicinsk cannabis kan medføre afhængighed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.  

 • Medicinsk cannabis skal anvendes med forsigtighed ved samtidig brug af sovemedicin, beroligende midler og midler, der påvirker centralnervesystemet (fx morfin og morfinlignende stoffer) pga. risiko for forstærket virkning.
 • Samtidig brug af itraconazol (svampemiddel), ritonavir (HIV-middel) og clarithromycin (antibiotikum) kan øge virkningen af medicinsk cannabis.
 • Samtidig brug af rifampicin (tuberkulosemiddel), epilepsimidler (carbamazepin, phenytoin, phenobarbital) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af medicinsk cannabis.

Graviditet

Amning

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler aktuelt læger, der ordinerer behandling med medicinsk cannabis under forsøgsordningen, at udstede lægeligt kørselsforbud i hele behandlingstiden. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du kun en enkelt gang har taget en dosis, kan du tappes efter 1 døgn.

Doping

Anvendelse af medicinsk cannabis medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

Det tager det mindst 30-90 minutter før eventuelle virkninger opnås. Den maksimale effekt opnås normalt efter 2-3 timer, og virkningen aftager efter 4-8 timer. Indtag af fedtholdig mad med teen kan forbedre optagelsen af de aktive stoffer.  

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder Cannabis sativa L. ssp. Indica 'Sensi Star', flos (cannabisblomst) og Cannabis sativa L. ssp. Sativa 'Cannatonic', flos (cannabisblomst) svarende til ca. 12,5 mg dronabinol (THC) og ca. 12,5 mg cannabidiol (CBD). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral opløsning 12,5+12,5 mg/ml 40 ml 2.748,55
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 17. december 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...