Silocalm bruges til behandling af

Epilepsi

Dispenseringsformer

oral suspension

Silocalm

N05BA09
 

Silocalm er et epilepsimiddel (benzodiazepin). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Silocalm anvendes 

 • i den forebyggende behandling af visse former for epilepsi.

Dosering

Findes som oral suspension (væske til at drikke). 

 

 • Voksne
  • Sædvanligvis 10-80 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
  • Bemærk: Lav begyndelsesdosering og forsigtig dosisøgning til ældre.
 • Børn
  • Børn over 6 år. Begyndelsesdosis sædvanligvis 5 mg i døgnet.
   Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 2-6 år. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet Vedligeholdelsesdosis normalt 0,3-1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet.
  • Børn 1 måned-2 år. Anvendes kun i helt særlige tilfælde. Begyndelsesdosis 0,1 mg pr. kg legemsvægt i døgnet. Langsom øgning af dosis højst hver 5. dag
  • Forsigtighed ved dosisøgning.

 

Bemærk: 

 • Forsigtighed ved skift til/fra tabletbehandling, da der ved indtagelse af Silocam oral suspension opnås kraftigere virkning end ved indtagelse af tilsvarende midler som tabletter.

Bivirkninger

Alle benzodiazepiner medfører risiko for fysisk og psykisk afhængighed samt tilvænning (særligt i forhold til den sløvende effekt). Risikoen for afhængighed øges, når dosis og behandlingsvarighed øges. 

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nedsat appetit, Tilvænning.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Bevidsthedspåvirkning, Depression, Hovedpine, Irritabilitet, Rastløshed, Rysten, Sløvhed, Svimmelhed, Talebesvær, Uro og rastløshed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Angst, Faldtendens, Forvirring, Følelsesforfladigelse, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Ikke kendt. Fysisk og psykisk afhængighed, Lav legemstemperatur.
Nedsat vejrtrækning.
Muskelsvaghed.
Gangforstyrrelser, Nedsat reaktionsevne, Problemer med tankevirksomhed og hukommelse, Psykoser, Selvmordstanker eller -adfærd.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Overfølsomhed over for sollys.
Dobbeltsyn, Ufrivillige øjenbevægelser.

Paradokse psykiske reaktioner er forekommet (fx aggressivitet, angst, hallucinationer). Ses de, skal behandlingen afbrydes. 

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes.
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden.
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør af behandlingen skal dosis nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever eller nyrer samt ved muskelsvaghed og til ældre.
 • Særligt i de første 8 uger af behandlingen skal man holde øje med evt. hudreaktioner. Ved tegn på alvorlige hudreaktioner skal man stoppe behandlingen med det samme.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, clonidin (middel mod migræne og hedeture), stærke smertestillende midler, sovemidler og midler mod psykoser forstærker Silocalms hæmmende virkning på centralnervesystemet (bl.a. øget sløvhed og påvirkning af vejrtrækningen).
 • Visse midler, fx stiripentol (middel mod epilepsi), fluconazol (svampemiddel), fluvoxamin (middel mod depression) samt alkohol kan øger virkningen af clobazam.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Silocalm.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Silocalm.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Det er vigtigt for både mor og barn, at en forebyggende behandling mod epilepsi ikke afbrydes i tilfælde af graviditet.
 • Hvis graviditet planlægges eller er indtrådt, er det derfor vigtigt at diskutere den videre behandling med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling. Hvis du har epilepsi, skal du udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Virkningen indtræder inden for 1-4 timer. Clobazam bliver i kroppen omdannet til stoffet N-desmethylclobazam, som har tilsvarende virkning. Halveringstiden I blodet () er 11-77 timer for clobazam og 36-46 timer for N-desmethylclobazam. Midlet er først helt ude af kroppen efter ca. 6 døgn. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Oral suspension omrystes kraftigt før hver brug. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 28 dage. 

Lægemiddelformer

Oral suspension. 1 ml indeholder 1 mg eller 2 mg clobazam. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept oral suspension 1 mg/ml 250 ml 2.060,40
Recept oral suspension 2 mg/ml 250 ml 2.794,80
 
 
 

Revisionsdato

2018-06-14. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...