Dupixent bruges til behandling af

Atopisk eksem

Dispenseringsformer

injektionsvæske, opl.

Dupixent

D11AH05
 

Dupixent er et middel mod atopisk eksem

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dupixent anvendes til behandling af atopisk eksem. Typisk anvendes Dupixent ved svære tilfælde af eksem, når andre midler ikke har haft den ønskede effekt. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutan injektion).  

 

 • Den anbefalede startdosis er 600 mg (to injektioner af 300 mg), efterfulgt af 300 mg givet hver 2. uge. Dupixent indsprøjtes under huden på låret eller maven (undtagen de 5 cm omkring navlen).
 • Hvis der ikke ses synlig effekt efter 16 uger, bør behandlingen afbrydes. Hos nogle patienter, som har haft delvis effekt af Dupixent, kan det gavne at fortsætte behandlingen i længere tid.

 

Bemærk:  

 • Det anbefales at skifte injektionssted for hver injektion. Dupixent må ikke indsprøjtes i hud, som er øm, beskadiget eller har blå mærker eller ar.
 • Glemt dosis skal tages hurtigst muligt.
 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Hovedpine.
Forkølelsessår.
Allergisk reaktion i øjet, Betændelse i øjenlåget, Øjenbetændelse, Øjenkløe.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Tilstand med udslæt og feber samt smerter og hævelse i leddene.

Særlige advarsler

 • Dupixent nedsætter kroppens modstandskraft over for parasitter som fx ormeinfektioner. Har du tegn på tarmparasitter (diarré, luft i maven, mavetilfælde, fedtet afføring og dehydrering), skal det behandles, inden du får Dupixent. Hvis du bor i et område, hvor disse infektioner er almindelige, eller hvis du rejser til et sådant område, skal du spørge din læge til råds.
 • Tal med din læge, hvis du får øjenbetændelse.
 • Hvis du har astma og tager astmamedicin, skal du tale med din læge, inden du stopper behandlingen med Dupixent.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes. 

 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Dupixent hæmmer de stoffer (cytokiner IL-4 og IL-13) i huden, som er aktive, når man har atopisk eksem. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Injektionssprøjten må ikke rystes.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 14 dage ved stuetemperatur (højst 25°C). Må ikke genplaceres i køleskab efter opbevaring ved stuetemperatur. Dvs. evt. resterende injektionssprøjter efter 14 dage skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning. 1 injektionssprøjte indeholder 300 mg dupilumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. 300 mg 2 stk. 13.003,80
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-04. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. marts 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...