Tecentriq bruges til behandling af

Kræft i blæren
Lungekræft

Tecentriq

L01XC32
 

Tecentriq er et middel til immunterapi (antistof). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tecentriq anvendes ved  

Anvendes kun på sygehus. 

Dosering

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne 

  • Sædvanligvis 1.200 mg hver 3. uge.
  • Infusionen forløber første gang over 60 minutter.
  • Behandlingen afpasses herefter dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.
  • Hvis en dosis ikke er blevet givet til planlagt tid, gives den hurtigst muligt, og næste dosis gives 3 uger senere.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Åndenød.
Ledsmerter.
Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner og ubehag under infusionen.
Leverpåvirkning, Mavesmerter, Synkebesvær, Tyktarmsbetændelse.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, For lidt ilt i blodet, Lavt blodtryk, Tilstoppet næse.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, Forhøjet stofskifte, Nedsat stofstifte.
Muskel- og ledsmerter.
Overfølsomhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Leverbetændelse.
Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark.
Betændelse i hjernens hinder, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Betændelsestilstand i hypofysen, Hjernebetændelse, Muskelsvækkelse.

Særlige advarsler

  • Bivirkninger følges nøje under behandlingen. Ved alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt at holde pause i behandlingen eller helt ophøre med behandling.
  • Forsigtighed ved meget dårligt fungerende nyrer eller lever pga. manglende erfaring.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

 

Læs mere om gravide og medicin

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 5 måneder efter behandlingens ophør. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

  • Tecentriq virker ved at blokere en bestemt receptor (PD-1), som ellers ville hæmme immunforsvaret. Ved at forhindre denne hæmning, vil kroppens immunforsvar have en forstærket virkning mod kræftcellerne.
  • Halveringstiden i blodet () er ca. 27 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
  • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Koncentrat til infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab. 

1 hætteglas indeholder 20 ml (1.200 mg atezolizumab). 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg 1 stk. 45.459,45
 
 
 

Revisionsdato

2019-02-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. marts 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...