Tecentriq bruges til behandling af

Kræft i blæren
Lungekræft

Tecentriq

L01XC32
 

Tecentriq er et middel til immunterapi (antistof). 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Tecentriq anvendes ved  

Anvendes kun på sygehus. 

Doseringsforslag

Findes som koncentrat til infusionsvæske, der efter fortynding indsprøjtes i en blodåre. 

 

Voksne 

 • Sædvanligvis enten
  • 840 mg hver 2. uge eller
  • 1.200 mg hver 3. uge eller
  • 1.680 mg hver 4. uge.
 • Infusionen forløber første gang over 60 minutter.
 • Behandlingen afpasses herefter dels efter virkningen, dels efter graden og omfanget af bivirkninger.
 • Hvis en dosis ikke er blevet givet til planlagt tid, gives den hurtigst muligt, og næste dosis gives 2, 3 eller 4 uger senere.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hoste, Åndenød.
Ledsmerter, Rygsmerter.
Hudkløe, Hududslæt.
Urinvejsinfektion.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Influenzalignende symptomer, Kulderystelser, Reaktioner og ubehag under infusionen.
Leverbetændelse, Leverpåvirkning, Mavesmerter, Synkebesvær, Tyktarmsbetændelse.
Betændelseslignende reaktion i lungerne, For lidt ilt i blodet, Lavt blodtryk, Tilstoppet næse.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet, Nedsat stofstifte.
Muskel- og ledsmerter.
Overfølsomhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen.
Diabetes, Dårligt fungerende binyrebark, Forhøjet stofskifte.
Betændelse i hjernens hinder, Hjernebetændelse, Nerveforstyrrelser - fx føleforstyrrelser og lammelser i arme og ben.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Hjertebetændelse.
Betændelsestilstand i hypofysen, Muskelsvækkelse.
Nyrebetændelse.

Særlige advarsler

 • Bivirkninger følges nøje under behandlingen. Ved alvorlige bivirkninger kan det være nødvendigt at holde pause i behandlingen eller helt ophøre med behandling.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-30 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Erfaring savnes vedr. moderat til stærkt nedsat leverfunktion. 

 

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er begrænset erfaring med anvendelse til gravide. Bør kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

 

Læs mere om gravide og medicin

 

Fertile kvinder og mænd

Kvinder i den fødedygtige alder bør anvende sikker prævention under behandlingen og i mindst 5 måneder efter behandlingens ophør. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at blokere en bestemt receptor (PD-1), som ellers ville hæmme immunforsvaret. Ved at forhindre denne hæmning, vil kroppens immunforsvar have en forstærket virkning mod kræftcellerne.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 27 døgn.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8ºC) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.

Lægemiddelformer

Tecentriq 840 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 14 ml (840 mg atezolizumab).

 

Tecentriq 1.200 mg koncentrat til infusionsvæske, opløsning 

 • 1 ml indeholder 60 mg atezolizumab.
 • 1 hætteglas indeholder 20 ml (1.200 mg atezolizumab).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 840 mg 1 stk. 31.826,70
Recept konc. til infusionsvæske, opl. 1200 mg 1 stk. 45.459,45
 
 
 

Revisionsdato

2019-09-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...