Dazonay bruges til behandling af

Parkinsons sygdom

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Dazonay

N04BA03
 

Dazonay er et middel mod Parkinsons sygdom. Kombinationspræparat. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dazonay anvendes ved Parkinsons sygdom

Dosering

Findes som tabletter.
Doseringen er individuel og justeres efter behov, dog højst 7 tabletter i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Det anbefales, at Dazonay indtages mindst 30 minutter før et måltid eller 1 time efter et måltid. Hvis du får mavegener, kan disse som regel kontrolleres ved at indtage Dazonay sammen med lidt mad eller væske eller ved at øge dosis langsomt. Mavegener forekommer oftest i starten af behandlingen.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Diarré, Kvalme.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Ufrivillige rykkende bevægelser.
Urinen farves rødbrun.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Forværring af for lavt blodtryk**, Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser.
Depression, Faldtendens, Forvirring, Forværret parkinsonisme, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Mareridt, Psykiske ændringer, Psykoser, Selvmordsadfærd, Svimmelhed, Søvnforstyrrelser, Tankeforstyrrelser, Ufrivillige langsomme bevægelser.
Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Nervebetændelse fx på arme og ben.
Synsforstyrrelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning.
Ikke kendt. Dopaminafhængighed*****, Spillelidenskab***, Tvangsspisning***, Øget seksualdrift***.
Hudkræft****, Modermærkekræft****.

* Problemer med fordøjelsen og diarré - som oftest forekommer i begyndelsen af behandlingen - kan i de fleste tilfælde kontrolleres ved at tage Levodopa/Cardidopa/Entacapone "Orion" med lidt mad eller væske eller supplere behandlingen med et kvalmestillende middel (domperidon). Alternativt kan man skifte til et andet parkinsonmiddel af samme type (kombinationspræparat). 

  

** Blodtryksfald kan undertiden mindskes ved samtidig behandling med domperidon (mave- og tarmmiddel). 

  

*** Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (fx dopaminagonister og/eller levodopa), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

  

**** Undersøgelser tyder indtil videre på, at disse bivirkninger skyldes grundsygdommen og ikke den medicinske behandling. 

  

***** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent.  

Bør ikke anvendes

Dazonay bør ikke anvendes: 

 • hvis man har eller lige har haft blodprop i hjertet
 • har svære hjertekramper
 • hvis man er konfus
 • hvis man har en depression eller akutte psykoser
 • ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær)
 • ved alvorlige leversygdomme
 • ved svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • hvis du lider af alvorlige nyre-, lever- eller hormonsygdomme (fx Cushings syndrom eller forhøjet stofskifte)
 • må normalt ikke bruges til patienter under 25 år, da skelettet ikke er færdigudviklet.

Særlige advarsler

Dazonay skal anvendes med forsigtighed: 

 • hvis man tidligere har haft hjerterytmeforstyrrelser
 • ved alvorlige lungesygdomme
 • ved astma, mavesår eller kramper, da disse tilstande kan forværres.

 

Fortæl din læge, hvis du eller din familie bemærker, at du udvikler en adfærd, som er usædvanlig for dig fx vane- og impulshandlinger som kan omfatte sygelig spilletrang, overdreven spisning eller brug af penge, unormal stor sexlyst eller øget antal seksuelle tanker og følelser. 

Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen. Forsigtighed tilrådes bl.a. i forbindelse med bilkørsel.  

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Visse midler mod psykoser nedsætter virkningen af Dazonay. Omvendt kan Dazonay også nedsætte effekten af midler mod psykoser. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig brug af disse lægemidler.
 • Dazonay bør ikke anvendes sammen med MAO-hæmmere (isocarboxacid) og kun med forsigtighed med MAO-hæmmere mod Parkinsons sygdom (rasagilin og selegilin).
 • Dazonay kan øge bivirkningerne af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Hvis du tager jernholdige midler, skal disse tages mindst 4 timer før eller efter indtagelse af Dazonay, da jern ellers kan nedsætte virkningen af din parkinson-behandling.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at øge mængden af signalstoffet dopamin i hjernen. Herved mindskes muskelstivhed og rysten.
 • Levodopa optages i hjernen, hvor det omdannes til dopamin.
 • Carbidopa og entacapon sikrer, at denne omdannelse først sker i hjernen og ikke i andre dele af kroppen.
 • Levodopas virkning på Parkinsons sygdom bliver derfor mere konstant gennem døgnet.
 • Halveringstiden i blodet () for alle tre stoffer er mellem 0,4 - 3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 3 måneder. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder:  

 • 50 mg levodopa, 12,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 75 mg levodopa, 18,75 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 100 mg levodopa, 25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 125 mg levodopa, 31,25 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 150 mg levodopa, 37,5 mg carbidopa og 200 mg entacapon
 • 200 mg levodopa, 50 mg carbidopa og 200 mg entacapon.

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg
Andre:
Lactose : filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg, filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg, filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg, filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg, filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg 100 stk. 301,55
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg 100 stk. 361,20
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg 100 stk. 193,05
Recept filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg 100 stk. 365,30
Recept filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg 130 stk. 1.567,80
Recept filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg 130 stk. 1.268,55
Recept filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg 130 stk. 340,85
Recept filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg 130 stk. 617,55
Recept filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg 130 stk. 1.649,65

Substitution

filmovertrukne tabletter 150+37,5+200 mg kan substitueres med:
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  150+37,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  150 mg+37,5 mg+200 m
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  150+37,5+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  150+37,5+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  150+37,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 100+25+200 mg kan substitueres med:
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  100 mg+25 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  100+25+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  100+25+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  100+25+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 50+12,5+200 mg kan substitueres med:
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  50+12,5+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  50 mg+12,5 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  50+12,5+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  50+12,5+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 200+50+200 mg kan substitueres med:
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  200 mg+50 mg+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  200+50+200 mg
Pentiro Stada, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  200+50+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  200+50+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 75+18,75+200 mg kan substitueres med:
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  75+18,75+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  75 mg+18,75 mg+200 m
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  75+18,75+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  75+18,75+200 mg
 
filmovertrukne tabletter 125+31,25+200 mg kan substitueres med:
Levocaren (Parallelimport), Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  125+31,25+200 mg
Levodopa/Carbi./Entaca. Orion Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  125 mg+31,25 mg+200
Levodopa/Carbi./Entaca. Teva GxMed, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  125+31,25+200 mg
Stalevo Orion Pharma, Carbidopa, Entacapon, Levodopa,  125+31,25+200 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  50+12,5+200 mg

Præg:
50
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 11 x 11
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  75+18,75+200 mg

Præg:
75
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8,2 x 14,1
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  100+25+200 mg

Præg:
100
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 7,8 x 16,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  125+31,25+200 mg

Præg:
125
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 9,4 x 14,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  150+37,5+200 mg

Præg:
150
Kærv: Ingen kærv
Farve: Rødbrun
Mål i mm: 9,7 x 14,6
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 

Filmovertrukne tabletter  200+50+200 mg

Præg:
200
Kærv: Ingen kærv
Farve: Bordeaux
Mål i mm: 8,1 x 17,3
Vi har desværre pt. ikke et foto af denne dispenseringsform og styrke
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-05-02. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. december 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...