Dacepton

N04BC07
 

Apomorfin "Dacepton" er et middel mod Parkinsons sygdom. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Dacepton anvendes ved Parkinsons sygdom. Midlet anvendes mod muskelsymptomer efter længerevarende behandling med levodopa (et andet middel mod Parkinsons sygdom). 

Doseringsforslag

Findes som injektions- og infusionsvæske, der indsprøjtes under huden. 

 

Voksne 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 mg. Dosis øges trinvis med mindst 40 minutters mellemrum, indtil tilfredsstillende virkning er opnået.
 • Vedligeholdelsesdosis. Dosis gives som 1-12 daglige indsprøjtninger, højst 10 mg pr. enkeltdosis og højst 100 mg pr. døgn.

Bemærk: 

 • Dosis kan evt. gives som kontinuerlig indgift ved hjælp af bærbar elektronisk pumpe.
 • Du vil inden behandlingsstart få et andet lægemiddel (domperidon) i mindst 2 døgn, som reducerer kvalmen ved Dacepton.

 

Bivirkninger

Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner og ubehag på indstiksstedet.
Hallucinationer  (inkl. synsforstyrrelser).
Små knuder i huden på indstiksstedet***.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme, Opkastning.
Forvirring, Sløvhed, Spillelidenskab*, Søvnighed, Øget seksualdrift*.
Øget sexlyst*.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig, Åndenød.
Pludselig søvnanfald, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Allergiske reaktioner.
Ikke kendt. Aggressivitet, Besvimelsesanfald, Dopaminafhængighed**, Uro og rastløshed.

* Patienter med Parkinsons sygdom, der behandles med midler, der øger dopamins virkning i hjernen (dopaminagonister), har vist tegn på spillelidenskab og øget sexlyst, især ved høje doser. Disse bivirkninger forsvinder, når man mindsker dosis eller stopper behandlingen med lægemidlet. 

** Parkinsonmedicin kan for nogle mennesker være vanedannende, og der kan opstå en stærk trang til at tage mere medicin, end man har fået ordineret af lægen - også selvom parkinson-symptomerne med tiden ikke forværres. Denne afhængighed forekommer dog relativt sjældent. 

*** Små knuder i huden på indstiksstedet kan evt. behandles med ultralyd eller massage. 

 

 

Bør ikke anvendes

 • Bør ikke anvendes ved hæmmet vejrtrækning, udtalt blodtryksfald, især hvis man rejser sig hurtigt op, demens og alvorlige psykiske sygdomme, fx depression og psykoser.
 • Midlet bør desuden ikke anvendes ved allergi over for morfin og morfinlignende midler.
 • Må ikke anvendes samtidig med visse midler mod kvalme (ondansteron).

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved lunge- eller hjerte-karsygdomme samt ved stofskiftesygdomme og sygdomme i blodet.
 • Søvnanfald uden forudgående varsel kan forekomme i løbet af dagen.
 • Hvis du får hjertesymptomer (som fx hjertebanken, utilpashed eller besvimelsesanfald), eller hvis du får problemer med maven (fx kvalme og opkastninger, betændelse i mave og tarm eller begynder at tage vanddrivende midler) skal du kontakte lægen, da det kan have indflydelse på, om du skal fortsætte behandlingen med Dacepton.

 

Nedsat nyrefunktion
Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer (GFR 0-90 ml/min). 

 

Nedsat leverfunktion 

Må ikke anvendes ved dårligt fungerende lever. 

 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Dacepton forstærker virkningen af midler mod forhøjet blodtryk.
 • Midler mod psykoser og visse midler mod skizofreni nedsætter virkningen af Dacepton.
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Må ikke bruges sammen med ondansetron (middel mod kvalme), da det kan medføre risiko for lavt blodtryk og bevidsthedstab.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorpset.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Virkning

 • Virker ved at påvirke balancen mellem forskellige signalstoffer i hjernen, bl.a. dopamin og acetylkolin.
 • Midlet øger dopamins virkning, så muskelstivhed og rysten mindskes.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 30 minutter.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Injektionsvæske og infusionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Kun til engangsbrug.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning i cylinderampul. 1 ml indeholder 10 mg apomorphinhydrochlorid. 

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg apomorphinhydrochlorid. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i cylinderampul 10 mg/ml 5 x 3 ml 1.803,95
Recept infusionsvæske, opløsning 5 mg/ml 5 x 20 ml 2.309,30
 
 
 

Revisionsdato

2019-08-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...