Zinbryta

Udgået: 12.03.2018
L04AC01
 

OBS: Dette lægemiddel er trukket tilbage fra markedet på grund af mistanke om inflammatoriske hjerneskader hos patienter i behandling med Zinbryta. 

Hvis du er i behandling med Zinbryta, skal du kontakte din læge for at drøfte din behandling.  

 

Zinbryta er et middel til behandling af multipel sklerose hos voksne.  

Virksomme stoffer

Anvendelse

 • Zinbryta anvendes til voksne med attakvis multipel sklerose.
 • Zinbryta helbreder ikke, men kan nedsætte antallet af attakker.

 

Anvendes kun på sygehus. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indsprøjtes under huden (subkutant). 

  

Voksne 

150 mg indsprøjtes under huden 1 gang om måneden i fx lår, mave eller bagsiden af overarmene. 

  

Glemt dosis: 

 • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået højst 2 uger siden fastlagt tidspunkt for den glemte dosis.
 • Hvis der er gået mere end 2 uger siden fastlagt tidspunkt for den glemte dosis, skal du springe den glemte dosis over.
 • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

  

Bemærk:  

 • Begrænset erfaring vedr. behandling af patienter > 55 år med nedsat nyre- eller leverfunktion
 • Erfaring savnes vedr. behandling af børn < 18 år.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forkølelsessymptomer.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Influenzalignende symptomer.
Diarré, Leverbetændelse.
Betændelse i struben, Halsbetændelse, Høfeber, Lungebetændelse, Smerter i svælget.
Betændelse i lymfekirtler, Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Depression.
Acne, Afskalning af huden, Allergiske hudreaktioner, Betændelse i huden, Betændelse i hårsæk, Eksem, Hudkløe, Hududslæt, Plettet udslæt med fortykkelse af huden, Psoriasis, Rødme, Tør hud.
Luftvejsinfektion, Virusinfektioner.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Leverpåvirkning*.
Alvorlig hudreaktion.

*Alvorlig leverskade, herunder dødelige tilfælde, er forekommet hos patienter behandlet med Zinbryta. 

Bør ikke anvendes

 • Zinbryta bør ikke anvendes ved meget dårligt fungerende lever.

Særlige advarsler

 • Hvis du testes positiv for hepatitis B- eller C, skal du behandles inden opstarten med Zinbryta.
 • Hvis du samtidig behandles med andre midler, der kan påvirke leveren, bør du observeres regelmæssigt for tegn og symptomer på nedsat leverfunktion.
 • Udvikler du tegn eller symptomer, der tyder på nedsat leverfunktion (bl.a. uforklarlig kvalme, opkastning, mavesmerter, træthed, anoreksi, gulsot og/eller mørk urin), bør behandlingen med Zinbryta stoppes.
 • Din leverfunktion bør undersøges månedligt og i 6 måneder efter sidste Zinbryta dosis.
 • Zinbryta anbefales ikke, hvis du samtidig med sklerose har andre autoimmune lidelser (fx gigt eller psoriasis).

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Vaccination med levende vacciner anbefales ikke under behandlingen med Zinbryta og i 4 måneder efter, behandlingen er afsluttet.
 • Forsigtighed bør udvises, hvis du samtidig får andre lægemidler, der kan påvirke leveren. Tal med din læge, hvis du er i tvivl.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Virker ved at påvirke immunsystemet, så symptomerne på MS mindskes.
 • Maksimal koncentration i blodet opnås efter 5-7 dage.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 21 dage.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares ved stuetemperatur (højst 30°C) i original emballage i højst 30 dage, men må ikke genplaceres i køleskab. Dvs. evt. resterende injektionsvæske efter 30 dage skal kasseres.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, fyldt pen. 1 fyldt pen indeholder en fyldt sprøjte med 150 mg daclizumab. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 150 mg 1 stk. Udgået 12-03-2018

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl. i pen  150 mg

Mål i mm: 167 x 30
Foto af demo pen
Zinbryta inj. væske i pen 150 mg
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-16. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...