Candesartan "2care4" bruges til behandling af

Forhøjet blodtryk
Hjertesvigt

Dispenseringsformer

tabletter

Candesartan "2care4"

C09CA06
 

Candesartan "2care4" er et middel mod forhøjet blodtryk og hjertesvigt. Angiotensin II-blokker

Virksomme stoffer

Anvendelse

Candesartan "2care4" anvendes mod forhøjet blodtryk og visse former for hjertesvigt

Dosering

Findes som tabletter. 

  

Forhøjet blodtryk
Voksne
 

 • Begyndelsesdosis. 8 mg 1 gang i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 16 mg, maksimalt 32 mg 1 gang i døgnet.

  

Børn over 6 år og unge under 18 år  

 • 4 mg 1 gang i døgnet.
 • Dosis kan øges til:
  • Vægt under 50 kg: maksimalt 8 mg 1 gang i døgnet.
  • Vægt over 50 kg: 8 mg 1 gang i døgnet, højst 16 mg 1 gang i døgnet.

  

Hjertesvigt
Voksne
 

 • Begyndelsesdosis. 4 mg 1 gang i døgnet.
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 8 mg, højst 32 mg 1 gang i døgnet.

  

Bemærk: 

 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Effekten af Candesartan "2care4" er lavere hos sorte patienter end hos ikke-sorte patienter.
 • Delekærven kan anvendes til at lette indtagelse. Det kan ikke garanteres, at en halv tablet indeholder halv dosis.

Bivirkninger

I forbindelse med de første doser kan der hos enkelte personer, der samtidig er i behandling med et vanddrivende middel, komme udtalt blodtryksfald.
Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk.
Hovedpine, Svimmelhed.
Luftvejsinfektion.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
For lidt natrium i blodet, For meget kalium i blodet.
Ledsmerter, Rygsmerter.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
 • Hovedpine, svimmelhed, luftvejsinfektion og hoste er meget almindelige bivirkninger hos børn, og hududslæt er almindeligt.
 • For meget kalium i blodet, for lidt natrium i blodet og påvirkning af leverens funktion er ikke almindeligt hos børn.
 • Svimmelhed og hovedpine er almindelige bivirkninger ved behandling af forhøjet blodtryk, men forekommer meget sjældent ved behandling af hjertesvigt.
 • For meget kalium i blodet og påvirkning af nyrerne forekommer almindeligt ved behandling af hjertesvigt.

Bør ikke anvendes

Midlet bør ikke anvendes 

 • ved meget dårligt fungerende lever
 • ved tilstopning af galdevejene
 • hvis du tidligere har haft reaktioner med overfølsomhed over for angiotensin II-blokkere.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed 

 • hvis du tidligere har haft reaktioner med overfølsomhed over for ACE-hæmmere
 • ved forsnævring af pulsårerne til nyrerne
 • ved forsnævring i legemspulsåren
 • ved sygdom i hjerteklapperne
 • Indholdet af kalium i blodet bør kontrolleres under behandlingen, da forstyrrelser i kaliumbalancen kan optræde.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Midlet må ikke tages samtidig med aliskiren (et andet middel mod forhøjet blodtryk), hvis du har diabetes eller dårligt fungerende nyrer.
 • Samtidig indtagelse af kaliumtabletter eller kaliumbesparende diuretika kan i visse tilfælde medføre forhøjelse af kaliumindholdet i blodet.
 • NSAID (midler mod gigt og smerter) kan nedsætte virkningen af Candesartan "2care4".
 • Candesartan "2care4" øger risikoen for forgiftning med lithium (middel mod manier).
 • Samtidig behandling med ACE-hæmmere eller aliskiren (andre midler mod forhøjet blodtryk) øger risikoen for lavt blodtryk, forhøjet kalium i blodet og påvirkning af nyrerne. Kombinationen frarådes.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

 • Candesartan hæmmer virkningen af det blodtryksforhøjende hormon, angiotensin II. Herved udvides blodkarrene, og blodtrykket falder.
 • Midlet påvirker endvidere salt- og vandudskillelsen gennem nyrerne.
 • Virkningen indtræder inden for 4-6 timer og varer i ca. 24 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 9-12 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (delekærv) indeholder 4 mg, 8 mg eller 16 mg candesartancilexetil. 

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 4 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) Udgået 18-12-2017
Recept tabletter 8 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) Udgået 15-01-2018
Recept tabletter 8 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 530,00
Recept tabletter 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 30 stk. (blister) 80,95
Recept tabletter 16 mg  (2care4) (kan dosisdisp.) 100 stk. (blister) 171,85

Substitution

tabletter 8 mg kan substitueres med:
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil,  8 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil,  8 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil,  8 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil,  8 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil,  8 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil,  8 mg
 
tabletter 16 mg kan substitueres med:
Atacand AstraZeneca, Candesartancilexetil,  16 mg
Candemox Sandoz, Candesartancilexetil,  16 mg
Candesartan "Krka" KRKA, Candesartancilexetil,  16 mg
Candesartan "Orion" Orion Pharma, Candesartancilexetil,  16 mg
Kairasec Medical Valley, Candesartancilexetil,  16 mg
Kandrozid Mylan, Candesartancilexetil,  16 mg
 

Foto og identifikation

Parallelimporteret medicin kan se anderledes ud.

Tabletter  4 mg  (2care4)

Præg:
4
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,6 x 6,6
tabletter 4 mg
 

Tabletter  8 mg  (2care4)

Præg:
8
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød, Spættet
tabletter 8 mg
 

Tabletter  16 mg  (2care4)

Præg:
16
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød, Spættet
tabletter 16 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-10-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 12. februar 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...