Furosemid "Orifarm"

C03CA01
 

Furosemid "Orifarm" er et vanddrivende middel. Slyngediuretikum. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Furosemid "Orifarm" anvendes: 

Dosering

Findes som tabletter. 

 

Voksne 

 • Sædvanligvis 20-160 mg i døgnet fordelt på 1-3 doser.
 • Større doser kan komme på tale ved dårligt fungerende nyrer.

  

Børn 

 • Sædvanligvis 1-3 mg pr. kg legemsvægt i døgnet fordelt på 1-3 doser, dog højst 40 mg i døgnet.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
For lille væskevolumen i blodet  (især hos ældre).
For meget fedt i blodet, Forhøjet urinsyre i blodet, Forstyrrelse i saltbalancen, Væskemangel  (især hos ældre).
Forhøjet kreatinin i blodet.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Anfald af urinsyregigt, For lidt kalium i blodet, For lidt natrium i blodet.
Besvimelsesanfald, Hjernebetændelse pga. leversygdom*.
Øget urinmængde.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blodtryksfald når man rejser sig.
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Diabetes, Forhøjet blodsukker  (efter 2-4 uger), Nedsat følsomhed over for glucose.
Alvorlig hudreaktion, Overfølsomhed over for sollys, Småblødninger i hud og slimhinder.
Høretab.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Karbetændelse.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Svimmelhed, Ændring i hudens følesans.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Akut nyreskade.
Gulsyn, Synsforstyrrelser.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Betændelse i bugspytkirtlen, Ophobning af galde.
Blodmangel.
Porfyri  (sjælden arvelig stofskiftesygdom).
Tinnitus.
Ikke kendt. Blodprop, Hjerterytmeforstyrrelser, Kredsløbschok, Lavt blodtryk.
For lidt calcium i blodet.
Nedbrydning af muskelvæv.
Bevidsthedstab, Forvirring, Kramper.
Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde, Alvorlig lægemiddelreaktion med påvirkning af de indre organer.
Alvorlig bindevævssygdom  (forværring eller aktivering).
Impotens, Manglende vandladning.

* Ved patienter med skrumpelever. 

Bør ikke anvendes

Furosemid "Orifarm" bør ikke anvendes ved: 

 • kendt overfølsomhed over for sulfonamider fx sulfamethizol (middel mod blærebetændelse) eller visse tabletter mod diabetes
 • væskemangel
 • ophørt urinproduktion
 • meget lavt indhold af natrium eller kalium i blodet
 • hjernebetændelse pga. leversygdom.

Særlige advarsler

Midlet skal anvendes med forsigtighed ved: 

 

Mængden af kalium og natrium i blodet bør kontrolleres under behandlingen. 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Colestyramin og colestipol (kolesterolsænkende midler) samt NSAID (midler mod gigt og smerter) nedsætter virkningen af Furosemid "Orifarm".
 • Furosemid "Orifarm" øger virkningen af ceftazidim (antibiotika), og ceftazidim bør tages mindst 2 timer før furosemid.
 • Furosemid "Orifarm" øger virkningen af digoxin (hjertemiddel) og muskelafslappende midler.
 • Furosemid "Orifarm" øger endvidere bivirkningerne af aminoglykosider (antibiotika).
 • Furosemid "Orifarm" nedsætter virkningen af visse tabletter mod diatetes.
 • Ved samtidig behandling med Furosemid "Orifarm" og binyrebarkhormon kan mængden af kalium i blodet nedsættes yderligere.
 • Dosis af Furosemid "Orifarm" skal nedsættes eller ophøre midlertidig, hvis man begynder behandling med eller øger dosis af en ACE-hæmmer eller angiotensin II-receptorantagonist (midler mod forhøjet blodtryk).
 • Hos ældre personer med demens er der set øget dødelighed ved samtidig behandling med risperidon (middel mod psykoser).

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Der er en let øget risiko for fosterskader i de første 3 måneder af graviditeten. Må kun anvendes i særlige tilfælde efter aftale med speciallægen. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Furosemid "Orifarm" medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Virkning

 • Virker ved at øge saltudskillelsen i nyrerne. 
 • Den øgede saltudskillelse vil "trække" vand med, og herved øges urinmængden, ligesom udskillelsen af kalium øges. 
 • Den øgede urinmængede vil i de første dage af behandlingen ofte føre til hyppige vandladninger.
 • Virkningen indtræder efter ½ - 1 time, er kraftigst efter 1-2 timer og varer 4-8 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er ½ - 2 timer.

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 40 mg (delekærv) furosemid. 

Hjælpestoffer

Andre:

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 40 mg  (Orifarm Generics) 50 stk. (blister) 65,00
Recept tabletter 40 mg  (Orifarm Generics) 100 stk. (blister) 75,00

Substitution

tabletter 40 mg
Diural TEVA, Furosemid, tabletter 40 mg
Furix Takeda Pharma, Furosemid, tabletter 40 mg
 

Foto og identifikation

Tabletter  40 mg  (Orifarm Generics)

Præg:
F, 40
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 40 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-08-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...