Fentanyl "2care4" bruges til behandling af

Smerter

Dispenseringsformer

depotplastre

Fentanyl "2care4"

N02AB03
 

Fentanyl "2care4" er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fentanyl "2care4" anvendes ved stærke kroniske smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 
Midlet er ikke egnet til behandling af akutte smerter. 

Dosering

Findes som depotplastre.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 1 plaster 12 mikrogram/time eller 25 mikrogram/time. Plastret skiftes hvert 3. døgn. Dosis kan reguleres hvert 3. døgn.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.


Bemærk: 

 • Depotplastret skal anbringes på skiftende steder for at undgå irritation af huden.
 • Depotplastret må ikke klippes over.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme, Opkastning.
Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit, Træthed.
Diarré, Mavesmerter, Mundtørhed.
Forhøjet blodtryk, Hjertebanken, Hurtig puls, Væskeophobning i fx arme og ben, Åndenød.
Muskelkramper.
Angst, Depression, Forvirring, Hallucinationer, Rysten, Søvnløshed, Ændring i hudens følesans.
Hudkløe, Hududslæt, Rødme, Øget svedtendens.
Overfølsomhed.
Manglende vandladning.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Abstinenser.
Tarmslyng.
Blåfarvning af huden, Langsom puls, Lavt blodtryk, Nedsat vejrtrækning.
Hukommelsesbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Opstemthed, Uro og rastløshed.
Betændelse i huden, Hududslæt ved kontakt med midlet.
Rejsningsproblemer, Seksuelle forstyrrelser.
Uskarpt syn.
Ikke kendt. Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Fentanyl "2care4"s sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Fentanyl "2care4".
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Fentanyl "2care4"s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Rifampicin (antibiotika), midler mod epilepsi (carbamazepin, phenytoin) og naturlægemidler med perikon kan nedsætte virkningen af Fentanyl "2care4".
 • Fentanyl "2care4" kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Fentanyl "2care4" til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Fentanyl "2care4" plaster under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Fentanyl "2care4" medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Fentanyl er et morfinlignende middel, som løbende frigives fra plastret i løbet af 3 døgn.
 • Virkningen indtræder efter 12-24 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er 22-25 timer efter fjernelse af plastret.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

 • Absorptionsareal 42 cm2.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Lægemiddelformer

Depotplastre. 1 depotplaster afgiver 100 mikrogram fentanyl pr. time. 

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept depotplastre 100 mikrogram/time  (2care4) 4 stk. 720,00
Recept depotplastre 100 mikrogram/time  (2care4) 8 stk. 1.372,00
Recept depotplastre 100 mikrogram/time  (2care4) 16 stk. 1.545,00

Substitution

depotplastre 100 mikrogram/time kan substitueres med:
Durogesic Janssen, Fentanyl,  100 mikrogram/time
Fentanyl "Mylan" Mylan, Fentanyl,  100 mikrogram/time
Fentanyl "Orion" Orion Pharma, Fentanyl,  100 mikrogram/time
Fentanyl "Sandoz" Sandoz, Fentanyl,  100 mikrogram/time
Matrifen Takeda Pharma, Fentanyl,  100 mikrogram/time
 
 
 
 

Revisionsdato

2017-04-06. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. april 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...