Viekirax bruges til behandling af

Leverbetændelse

Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Viekirax

 

Viekirax et middel mod leverbetændelse. Virusmiddel

Virksomme stoffer

Anvendelse

Viekirax anvendes  

 • Ved visse former for kronisk leverbetændelse (hepatitis C)
 • Altid sammen med tabletter med dasabuvir og/eller sammen med tabletter med ribavirin.

  

Må kun udleveres fra sygehus. 

Dosering

Findes som tabletter. 

 

Voksne. 2 tabletter 1 gang i døgnet sammen med mad. 

 

Behandlingsvarighed er individuel. 

 

Bemærk: 

 • Tabletterne skal synkes hele.
 • Tabletterne må ikke tygges, deles eller opløses.
 • Glemt dosis:
  • Du skal straks tage den glemte dosis, hvis der er gået mindre end 12 timer efter tidspunktet for glemt dosis.
  • Hvis der er gået mere end 12 timer efter tidspunktet for glemt dosis, skal du springe den glemte dosis over.
  • Du må aldrig tage dobbeltdosis.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (over 10%) Kraftesløshed*, Træthed*.
Kvalme*.
Søvnløshed*.
Hudkløe.
Almindelige (1-10%) Blodmangel*.

 

 • Bivirkningerne er set ved kombination med tabletter med dasabuvir og/eller sammen med tabletter med ribavirin.
 • Bivirkningerne med *-markering er kun set ved kombination med tabletter med ribavirin.

Bør ikke anvendes

Viekirax bør ikke anvendes ved: 

  

 • Dårligt fungerende lever.

Særlige advarsler

Behandling med Viekirax udelukker ikke risikoen for at smitte andre. 

  

Viekirax skal anvendes med forsigtighed: 

 • Hvis du samtidig har hepatitis B
 • Hvis du tidligere har været behandlet med Viekirax eller andre lignende midler.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

Da Viekirax altid tages sammen med tabletter med dasabuvir og/eller sammen med tabletter med ribavirin, er det vigtigt også at tage højde for disse midler, se dasabuvir og/eller ribavirin

  

 • Viekirax må ikke tages sammen med præventionsmidler med ethinylestradiol, fx de fleste p-piller og p-ringe. Kvinder, der plejer at bruge disse præventionsmidler, bør under behandlingen med Viekirax anvende en alternativ, effektiv og sikker prævention, fx kondom.
 • Viekirax må ikke tages sammen med flg. midler:
  • Middel mod infektioner med bakterier (fusidin)
  • Kolesterolsænkende midler (atorvastatin, lovastatin, simvastatin)
  • Middel mod astma og KOL (salmeterol)
  • Middel mod forhøjet blodtryk i lungernes blodkar (sildenafil)
  • Middel mod forstørret prostata (alfuzosin)
  • Middel mod hjerterytmeforstyrrelser (amiodaron)
  • Middel mod migræne (ergotamin)
  • Middel mod psykoser (pimozid, quetiapin)
  • Sovemiddel (midazolam tabletter, triazolam),
  da Viekirax øger virkningen af disse midler.
 • Viekirax må ikke tages sammen med flg. midler:
  • Antibiotikum (rifampicin)
  • Epilepsimidler (carbamazepin, phenobarbital, phenytoin)
  • HIV-midler (efavirenz, etravirin, nevirapin)
  • Middel mod kræft i binyrerne (mitotan)
  • Middel mod prostatakræft (enzalutamid)
  • Naturlægemidler med perikon
  da disse midler nedsætter virkningen af Viekirax.
 • Viekirax må ikke tages sammen med flg. midler:
  • Antibiotikum (rifampicin)
  • HIV-midler (cobicistat, indinavir, lopinavir/ritonavir, saquinavir)
  • Svampemidler (itraconazol, posaconazol, voriconazol),
  da virkningen af disse midler og/eller Viekirax øges.
 • Viekirax øger virkningen af:
  • Antibiotikum (erythromycin)
  • Blodfortyndende middel (dabigatranetexilat)
  • Midler mod hjerte- og kredsløbslidelser (calcium-blokkere)
  • Beroligende middel (alprazolam)
  • Celledræbende middel (imatinib)
  • Kolesterolsænkende midler (fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin)
  • Kunstigt stofskiftehormon (levothyroxin)
  • Midler mod afstødning af organer efter transplantation (ciclosporin, tacrolimus)
  • Middel mod diabetes 2 (repaglinid)
  • Middel mod forhøjet blodtryk (valsartan)
  • Middel mod leddegigt (sulfasalazin)
  • Vanddrivende middel (furosemid).
 • Viekirax nedsætter virkningen af syrepumpehæmmere.
 • Viekirax må ikke anvendes sammen med rilpivirin (middel mod HIV), hvis du er i behandling med lægemidler, som kan påvirke dit ekg, eller hvis du har ekg-forandringer (QT-forlængelse).
 • Ved samtidig brug af digoxin (middel mod hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser) eller warfarin (blodfortyndende middel) skal behandlingen løbende kontrolleres med blodprøver.

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Virkning

Virker bl.a. ved at hæmme enzymet polymerase, som er nødvendigt, for at virus i levercellerne kan dele sig. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 12,5 mg ombitasvir, 75 mg paritaprevir og 50 mg ritonavir.  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 12,5+75+50 mg 56 stk. (blister) 135.743,55

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  12,5+75+50 mg

Præg:
AV1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 10 x 19
filmovertrukne tabletter 12,5+75+50 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-01-29. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...