Moxifloxacin "Fresenius Kabi"

J01MA14
 

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er et antibiotikum. Fluorquinolon

Virksomme stoffer

Anvendelse

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" anvendes til behandling af: 

Dosering

Findes som infusionsvæske, der indgives i en blodåre. 

  

Voksne. Sædvanligvis 400 mg 1 gang i døgnet. 

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Reaktioner på indstiksstedet.
Diarré, Kvalme, Mavesmerter, Opkastning.
Påvirkning af ekg*.
Hovedpine, Svimmelhed.
Infektion med resistente bakterier eller svampe.
Svampeinfektion i skeden.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Smerter.
Leverpåvirkning.
Hjertekrampe, Hjerterytmeforstyrrelser, Åndenød.
Blodmangel, Hæmning af blodets evne til at størkne, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blodpropper pga. forhøjet antal blodplader, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For meget fedt i blodet, Væskemangel.
Ledsmerter.
Angst, Forvirring, Hyperaktivitet, Rysten, Ændring i hudens følesans.
Allergiske reaktioner.
Synsforstyrrelser**.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Leverbetændelse, Mundbetændelse, Tyktarmsbetændelse.
Forhøjet blodtryk, Hævelser pga. væskeophobning i kroppen, Lavt blodtryk.
Forhøjet blodsukker, Forhøjet urinsyre i blodet.
Muskelsvaghed.
Besvimelsesanfald, Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Hallucinationer, Hukommelsesbesvær, Koncentrationsbesvær, Koordinationsbesvær, Kramper, Nedsat følesans, Nervebetændelse, Psykiske ændringer, Talebesvær.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet, Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Nyresvigt, Påvirkning af nyrerne.
Høretab, Tinnitus.
Meget sjældne.
Højst 1 ud af 10.000 personer får bivirkningen.
Alvorlig leverbetændelse.
Hjertebanken, Hjertestop, Karbetændelse.
Øget blødningstendens.
Lavt blodsukker.
Forværring af den meget sjældne muskelsygdom myasthenia gravis, Ledbetændelse, Seneskader.
Personlighedsforstyrrelser, Psykoser, Selvmordsadfærd, Øget følesans.
Alvorlig hudreaktion, Alvorlig hudreaktion hvor huden går til grunde.
Synstab***.

* Påvirkning af ekg er set hos patienter med for lidt kalium i blodet. 

** Påvirkning af synet omfatter risiko for nethindeløsning. 

*** Synstab er forbigående. 

 

Alvorlige leverskader med tilfælde af dødsfald er set efter anvendelse af tabletter. 

Bør ikke anvendes

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" bør ikke anvendes: 

 • Til børn og unge, der stadig vokser, da der er teoretisk risiko for beskadigelse af ledbrusken.
 • Ved meget dårligt fungerende lever.
 • Ved meget dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

Moxifloxacin "Fresenius Kabi" skal anvendes med forsigtighed: 

 • Ved enhver behandling med et antibiotikum kan bakterierne blive ufølsomme (resistente) over for det anvendte middel og eventuelle andre antibiotika. Moxifloxacin "Fresenius Kabi" er bredspektret, og risikoen for udvikling af resistens er derfor større end ved almindeligt penicillin.
 • Midlet kan nedsætte krampetærsklen og skal derfor anvendes med stor forsigtighed ved epilepsi eller tendens til kramper.
 • Da enkelte personer udvikler lyseksem, bør stærkt sollys og solarium undgås.
 • Kontakt din læge, hvis du får smerter, brændende fornemmelse, prikken og stikken, følelsesløshed og/eller slaphed, så lægen kan vurdere, om behandlingen skal fortsætte.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Virkningen af Moxifloxacin "Fresenius Kabi" nedsættes af:
  • jernpræparater
  • zinkpræparater
  • syreneutraliserende midler, der indeholder aluminium, calcium eller magnesium.
  Derfor bør disse lægemidler og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" tages med ca. 6 timers mellemrum. 
 • Samtidig anvendelse af midler, der påvirker hjertets elektriske impulser, øger risikoen for hjerterytmeforstyrrelser.
 • Ved samtidig anvendelse af warfarin (blodfortyndende middel) og Moxifloxacin "Fresenius Kabi" øges virkningen af warfarin.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Doping

Indsprøjtning af mere end 100 ml infusionsvæske i en blodåre i løbet af 12 timer er forbudt med undtagelse af lovligt modtaget behandling i forbindelse med hospitalsophold eller lægeundersøgelser. 

Virkning

 • Virker ved at hæmme enzymsyntesen i bakterierne, så de går til grunde.
 • Midlet er et virksomt over for mange forskellige bakteriearter og er således bredspektret.
 • Halveringstiden i blodet () er ca. 12 timer.

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  

 • Må ikke opbevares i køleskab eller fryses.
 • Opbevares beskyttet mod lys.

Lægemiddelformer

Infusionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 1,6 mg moxifloxacin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept infusionsvæske, opløsning 1,6 mg/ml 10 x 250 ml 1.794,75
 
 
 

Revisionsdato

2017-12-19. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. maj 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...