Marplan®

N06AF01
 

Marplan® er et middel mod depression. Ikke-selektiv MAO-hæmmer

Virksomme stoffer

Anvendelse

Marplan® anvendes til behandling af depression. 

Dosering

Findes som tabletter. 

 • Dosis afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 3 tabletter (30 mg) i døgnet i én dosis om morgenen. Dosis kan øges til 5 tabletter (50 mg) i døgnet. Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 1-2 tabletter (10-20 mg) i døgnet i én dosis om morgenen. 
 • ÆldreBegyndelsesdosis. Sædvanligvis 2 tabletter (20 mg) i døgnet i én dosis om morgenen.

Bivirkninger

De hyppigste bivirkninger ses oftere ved højere doser.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Forstoppelse, Kvalme, Mundtørhed, Opkastning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Væskeophobning i fx arme og ben.
Døsighed, Svimmelhed, Søvnløshed.
Sløret syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forvirring, Nervebetændelse fx på arme og ben, Rysten, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Rejsningsproblemer, Vandladningsbesvær.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk.
Blodmangel.
 • Selvmordsadfærd er forekommet med ukendt hyppighed.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra symptomerne på depression.

Bør ikke anvendes

Marplan® bør ikke anvendes: 

 • til børn
 • ved forhøjet blodtryk
 • ved dårligt fungerende lever
 • hvis man har en svulst i binyremarven (fæokromocytom)
 • ved meget dårligt fungerende nyrer
 • ved alvorlig hjerte-karsygdom
 • hvis man tidligere har lidt af alvorlig eller hyppig hovedpine.

Der er en række andre midler og fødevarer, som ikke må indtages mens man er i behandling med Marplan®. Se Særlige advarsler og Brug af anden medicin. 

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Risiko for forgiftning ved samtidig indtagelse af fødevarer, der indeholder stoffet tyramin, fx marineret sild, ost, rødvin. 
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed til ældre og svækkede samt ved:
 • Det anbefales, at leverens funktion kontrolleres regelmæssigt. Ved tegn på leverskade, bør behandlingen stoppes.
 • Hvis man får hjertebanken eller hyppig hovedpine, skal lægen kontaktes. 
 • Behandlingen bør stoppes 2 uger før operation eller undersøgelse, hvor man skal i fuld bedøvelse.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Marplan® forstærker virkningen af phenobarbital (epilepsimiddel), insulin (middel mod diabetes), midler mod diabetes, midler mod forhøjet blodtryk, visse stærktvirkende smertestillende midler, visse midler mod Parkinsons sygdom, visse antihistaminer og visse midler mod psykoser.
 • Marplan® må ikke tages, hvis man er i behandling med methylphenidat (centralstimulerende), levodopa (middel mod Parkinsons sygdom), midler mod fedme (amfepramon og sibutramin), visse midler mod depression (tricykliske antidepressiva, SSRI og SNRI), bupropion (middel til rygeafvænning), andre MAO-hæmmere, visse stærke smertestillende midler (fx tramadol), midler mod migræne (triptaner) samt visse øjenmidler og hostemidler. Alle disse midler må først tages 14 dage efter endt behandling med Marplan®.
 • Samtidig behandling med buspiron (beroligende middel) kan medføre forhøjet blodtryk.
 • Brug af naturlægemidler, der indeholder perikon, bør undgås under behandlingen og i mindst 2 uger efter, at man er holdt op med at tage Marplan®.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 4 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at hæmme enzymet mono-amino-oxidase (MAO), som medvirker ved nedbrydningen af en række signalstoffer, bl.a. noradrenalin, serotonin og dopamin i hjernen. Signalstofferne har betydning for impulsoverførslen i hjernen, og reguleringen af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
Virkningen varer 2-3 uger efter, at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet indeholder 10 mg (delekærv) isocarboxazid. 

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du normalt få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept tabletter 10 mg (kan dosisdisp.) 56 stk. 580,40

Foto og identifikation

Tabletter  10 mg

Præg:
CL, 3M3
Kærv: Delekærv
Farve: Lyserød
Mål i mm: 8 x 8
tabletter 10 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-08-18. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. september 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...