Plegridy

 

Plegridy er et middel mod multipel sklerose

Virksomme stoffer

Anvendelse

Plegridy anvendes til voksne med: 

 

Behandlingen er ikke helbredende, men kan reducere antallet og sværhedsgraden af anfald samt forsinke sygdomsudviklingen. 


Må kun udleveres fra sygehus. 

Dosering

Findes som injektionsvæske, der indgives under huden. 

 

Voksne. 

 • Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 63 mikrogram som første dosis, efter 2 uger gives 94 mikrogram som anden dosis og derefter 125 mikrogram som tredje dosis. 
 • Vedligeholdelsesdosis. Sædvanligvis 125 mikrogram hver anden uge. 

 

Bemærk:  

 • Der fås en startpakke med de 2 første doser (63 mikrogram og 94 mikrogram).
 • Hvis en dosis glemmes, skal du tale med din læge.
 • Der må ikke tages to doser med under 7 dages interval.
 • Manglende erfaring vedr. behandling af ældre over 65 år.

Bivirkninger

Dette lægemiddel har skærpet indberetningspligt. Alle eventuelle bivirkninger ved brugen skal derfor indberettes til Lægemiddelstyrelsen, se Lægemiddelstyrelsen (Meld en bivirkning).

Meget almindelige (over 10%) Influenzalignende symptomer  (inkl. led- og muskelsmerter).
Hovedpine.
Almindelige (1-10%) Feber, Reaktioner på indstiksstedet  (hævelse, varme, væskeansamling).
Kvalme, Leverpåvirkning, Opkastning.
Blodmangel, Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer.
Depression.
Hudkløe.
Ikke almindelige (0,1-1%) Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Overfølsomhedsreaktioner.
Sjældne (0,01-0,1%) Påvirkning af nyrernes funktion.
Ukendt hyppighed Forhøjet tryk i lungekredsløbet.

Der er rapporteret tilfælde af ændring i hudens følesans, nethindeforandringer, blodpropper, autoimmun leverbetændelse eller dårligt fungerende lever, allergisk hævelse i ansigtet, mundhulen og strubehovedet, alvorlig hudreaktion og alvorlig bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus (SLE)) ved brug af interferon generelt, men hyppigheden er ikke kendt.  

Bør ikke anvendes

Ved overfølsomhed over for interferoner eller hvis man tidligere har haft en alvorlig depression  bør midlet ikke anvendes.
Bør indtil videre ikke anvendes til børn, da erfaring savnes. 

Særlige advarsler

 • Da erfaringerne med præparatet endnu er sparsomme, bør man regelmæssigt gå til kontrol under behandlingen.
 • Plegridy skal anvendes med forsigtighed ved:
  • krampeanfald
  • ved dårligt kontrolleret epilepsi
  • depressive symptomer
  • stofskifteforstyrrelser pga. sygdomme i skjoldbruskkirtlen
  • hjertesygdomme
  • ved meget dårligt fungerende nyrer eller lever.
 • Plegridy kan virke lokalirriterende, og det er derfor vigtigt at anvende skiftende indsprøjtningssteder.  

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager.
 

Forsigtighed ved samtidig anvendelse af midler mod epilepsi. 

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. Donor skal udmeldes af donorkorpset.

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Når midlet er taget ud af køleskabet, skal det nå stuetemperatur (ca. 30 minutter), før det indgives. Injektionsvæsken må ikke opvarmes med eksterne varmekilder som varmt vand.
 • Væsken i sprøjten skal være klar og farveløs.

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 30 dage ved 2-25°C beskyttet mod lys. Sprøjter/penne må ikke genplaceres i køleskab og skal derfor kasseres efter 30 dage.

Lægemiddelformer

Injektionsvæske, opløsning, sprøjte: 

 • 1 sprøjte indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a.

  

Injektionsvæske, opløsning, pen: 

 • 1 pen indeholder 63 mikrogram, 94 mikrogram eller 125 mikrogram peginterferon beta-1a.

Hjælpestoffer

Andre:
Eddikesyre
L-argininhydrochlorid
Natriumacetat
Polysorbat 20
Sterilt vand

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept injektionsvæske, opl. i pen 63/94 mikrogram 1 stk. + 1 stk. 9.338,00
Recept injektionsvæske, opl. i pen 125 mikrogram 2 stk. 9.338,00
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 63/94 mikrogram 1 stk. + 1 stk. 9.338,00
Recept injektionsvæske, opl. i sprøjte 125 mikrogram 2 stk. 9.338,00
 
 

Revisionsdato

2015-06-09. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...