Escitalopram "Orion"

N06AB10
 

Escitalopram "Orion" er et middel mod depression. SSRI

Virksomme stoffer

Anvendelse

Escitalopram "Orion" anvendes til behandling af depression, angst for samvær med andre (socialfobi), panikangst, generaliseret angst samt tvangsforestillinger og -handlinger (obsessiv-kompulsiv tilstand (OCD)). 

Dosering

Findes som tabletter. 

Depression
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg 1 gang i døgnet. Dosis kan efter 1 uge evt. øges over 3-4 døgn til 20 mg i døgnet. 

Socialfobi
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg i døgnet i 2-4 uger. Herefter vedligeholdelsesdosis på 5-20 mg i døgnet. 

Panikangst
Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 5 mg 1 gang i døgnet. Efter en uge øges til vedligeholdelsesdosis 10-20 mg i døgnet. 

Generaliseret angst og OCD
Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10 mg i døgnet. Dosis kan eventuelt øges til 20 mg i døgnet. 

 

Bemærk: 

 • Man må normalt højst tage 20 mg i døgnet pga. øget risiko for forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval) ved højere doser.
 • Til ældre over 65 år, anvendes normalt halv begyndelsesdosis og ofte også en lavere maksimaldosis.
 • Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år pga. manglende erfaring.
 • Dosis bør nedsættes ved meget dårligt fungerende nyrer.
 • Ved dårligt fungerende lever bør begyndelsesdosis være 5 mg i døgnet og man bør højst tage 10 mg i døgnet.

Bivirkninger

Oftest er bivirkningerne forbigående.
Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Hovedpine.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Feber, Nedsat appetit, Træthed, Vægtøgning, Øget appetit.
Diarré, Forstoppelse, Mundtørhed, Opkastning.
Bihulebetændelse.
Ledsmerter, Muskelsmerter.
Angst, Gaben, Rysten, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed, Unormale drømme, Uro, Ændring i hudens følesans.
Øget svedtendens.
Impotens, Manglende eller forsinket sædafgang, Manglende orgasme  (kvinder), Nedsat sexlyst.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Blødning i mave-tarmkanalen.
Hævelser pga. væskeophobning i kroppen.
Besvimelsesanfald, Forvirring, Nervøsitet, Panikanfald, Uro og rastløshed.
Hårtab.
Blødning fra livmoderen.
Synsforstyrrelser, Tinnitus.
Sjældne.
Højst 1 ud af 1.000 personer får bivirkningen.
Langsom puls.
Aggressivitet, Hallucinationer, Personlighedsforstyrrelser, Serotoninsyndrom, Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for egen person/eget udseende eller dele af ens krop.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Ikke kendt. Leverbetændelse, Leverpåvirkning.
Blodtryksfald når man rejser sig, Hjerterytmeforstyrrelser, Påvirkning af ekg  (herunder forlænget QT-interval*).
Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
For lidt natrium i blodet.
Bevægeforstyrrelser, Kramper, Manier, Motorisk uro, Selvmordsadfærd, Selvmordstanker, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Småblødninger i hud og slimhinder.
Allergisk hævelse i ansigtet samt mundhulen og strubehovedet.
Langvarig smertefuld erektion, Manglende vandladning.

* Forlænget QT-interval er en særlig type forstyrrelse af hjerterytmen, som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død. 

 • Serotoninsyndrom (bl.a. feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand) og malignt neuroleptikasyndrom (bl.a. muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabilt blodtryk) er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser.
 • Visse bivirkninger som fx angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen.

Bør ikke anvendes

Midlet må ikke anvendes: 

 • Hvis man lider af en bestemt type forstyrrelser af hjerterytmen (forlænget QT-interval eller langt QT-syndrom).
 • Ved samtidig anvendelse af lægemidler som giver uregelmæssig hjerterytme (forlænget QT-interval).
 • Ved samtidig anvendelse af såkaldte MAO-hæmmere (bl.a. midler mod depression eller Parkinsons sygdom).

Særlige advarsler

 • Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen og ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på tegn på evt. selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle - særligt ved symptomer på angst eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd.
 • Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år bl.a. pga. manglende erfaring.
 • Ved behandling mod panikangst kan angsten midlertidigt blive værre i starten af behandlingen.
 • Hvis man lider af skizofreni, kan de psykotiske symptomer forværres.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved:
  • Dårligt fungerende nyrer
  • Epilepsi og nedsat krampetærskel
  • Grøn stær
  • Mani
  • Øget tendens til blødning
  • Øget risiko for nedsat natriumindhold i blodet
  • Samtidig behandling med Elektrostimulation (ECT).
 • Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi skal behandlingen stoppes.
 • Midlet skal desuden anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
  Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression.
 • Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner.
 • Risiko for ændringer i blodsukkeret, hvis man lider af diabetes.
 • Ved ophør af behandling skal dosis nedsættes gradvis (normalt over mindst 4 uger). Ved pludseligt ophør er der risiko for ophørssymptomer som fx svimmelhed, rysten, kvalme, søvnløshed og træthed.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Escitalopram "Orion" kan øge virkningen af blodfortyndende midler.
 • Escitalopram "Orion" må ikke tages, hvis man er i behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner) eller hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med isocarboxazid (en MAO-hæmmer). Behandling med isocarboxazid må først begynde 14 dage efter endt behandling med Escitalopram "Orion".
 • Må ikke bruges samtidig med midler, der kan medføre forlænget QT-interval - en særlig form for rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser, visse midler mod psykoser samt flere antibiotika og antidepressiva.
 • Samtidig brug af visse andre midler mod depression (fx andre SSRI-midler, SNRI-midler), visse smertestillende midler (tramadol) og visse midler mod migræne (triptaner) giver risiko for serotoninsyndrom (se bivirkninger).
 • Virkningen af en række andre midler - bl.a. visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression (tricykliske antidepressive midler) - kan øges.
 • Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper (fx visse andre midler mod depression (TCA), visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter (tramadol)).
 • Naturlægemidler, der indeholder perikon, kan ændre virkningen af Escitalopram "Orion".

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at øge mængden af signalstoffet serotonin, som har betydning for impulsoverførslen i hjernen. Fejlregulering af disse impulser synes at spille en vis rolle ved udvikling af depression, men den nøjagtige virkningsmekanisme kendes ikke.
 Den fulde virkning ved depression kan forventes efter 2-6 ugers behandling. 

Halveringstiden i blodet () er ca. 30 timer, hos ældre noget længere. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 15 mg (delekærv) escitalopram (som oxalat). 

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 15 mg (kan dosisdisp.) 98 stk. (blister) 187,45

Substitution

filmovertrukne tabletter 15 mg
Cipralex Lundbeck, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Actavis" TEVA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Krka" KRKA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "STADA" STADA Nordic, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
Escitalopram "Teva" TEVA, Escitalopram, filmovertrukne tabletter 15 mg
 

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  15 mg

Præg:
F, 55
Kærv: Delekærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 6,4 x 9,9
filmovertrukne tabletter 15 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-05-28. Priserne er dog gældende pr. mandag den 5. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...