Risolid®

 

Risolid® er et beroligende middel. Benzodiazepin

Virksomme stoffer

Anvendelse

Risolid® anvendes som beroligende middel ved angst og uro samt ved abstinenser efter alkoholmisbrug. 

Dosering

Findes som tabletter.
 

Angst og uro 

 • Voksne. Sædvanligvis 10-40 mg i døgnet fordelt på 3-4 doser. 
 • Ældre. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet.
 • Børn over 6 år. Sædvanligvis 5 mg 2-4 gange i døgnet eventuelt stigende til 10 mg 2-3 gange i døgnet.

  

Alkoholabstinenser
Sædvanlig begyndelsesdosis er 20-25 mg 4 gange i døgnet eller 50 mg 4 gange i døgnet. Traditionelt aftrappes efter et fast skema over 8 henholdsvis 10 dage afhængigt af begyndelsesdosis. Der kan være store individuelle forskelle i behov. 

Ældre. Nedsat dosis, evt. til halvdelen. 

 

Bemærk: 

Nedsat dosis ved dårligt fungerende lever og halv dosis ved meget dårligt fungerende nyrer. 


 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Fysisk og psykisk afhængighed, Tilvænning.
Almindelige (1-10%) Muskelsvaghed.
Besvimelsesanfald, Besvær med at styre arme og ben, Døsighed, Hovedpine, Svimmelhed.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hukommelsesbesvær.
Impotens.
Sjældne (0,01-0,1%) Nedsat vejrtrækning.
Uventede psykiske reaktioner - fx aggressivitet og uro.
Meget sjældne (under 0,01%) Ophobning af galde, Ødelæggelse af levercellerne.
Overfølsomhed over for sollys.
Alvorlig bindevævssygdom.
 • Tilvænning viser sig ved behov for stigende doser. Symptomer på afhængighed kan opstå ved pludseligt ophør efter længere tids brug og viser sig ved abstinenssymptomer i form af søvnløshed, uro, angst, appetitløshed, kvalme, svedtendens og rysten samt overfølsomhed over for lyd, lys, lugt og berøring. Efter høje doser kan der opstå kramper ved pludseligt ophør efter længere tids brug. Der kan gå flere dage efter ophør med indtagelse, før disse abstinenser viser sig.

Bør ikke anvendes

 • Ved meget dårligt fungerende lever eller ved akut alkohol- eller sovemiddelforgiftning bør midlet ikke anvendes. 
 • Ved den sjældne muskelsygdom myasthenia gravis kan midlet forværre tilstanden. 
 • Midlet må desuden ikke anvendes ved akut vejrtrækningsbesvær og søvnapnø (korte perioder med pauser i vejrtrækningen under søvn).

Særlige advarsler

 • På grund af den store risiko for tilvænning og afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed med at anvende benzodiazepiner. Midlet bør derfor kun anvendes kortvarigt, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug.
 • Ved ophør efter længere tids brug skal dosis gradvis nedsættes over dage til uger for at undgå abstinenssymptomer.
 • Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende lever.
 • Øget risiko for fald hos ældre da midlet kan medføre sløvhed og muskelsvaghed.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Antihistaminer, stærke smertestillende midler, sovemidler, midler mod psykoser samt clonidin (middel mod migræne og hedeture) forstærker Risolid®s sløvende virkning.
 • Disulfiram (Antabus®) kan øge virkningen af Risolid®.
 • Theophyllin (astmamiddel) nedsætter virkningen af Risolid®.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Generelt frarådes det at bruge Risolid® under graviditet. Lave doser kan dog anvendes kortvarigt efter aftale med lægen. Anvendes midlet i de sidste 3 måneder af graviditeten, kan der være en risiko for irritation og træthed hos barnet. 

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.
Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. Kørselsforbud kan være aktuelt, se Benzodiazepiner mod angst og uro

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 ugers karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at binde sig til specielle strukturer i hjernen (GABA-receptorer). Herved hæmmes en række nerveimpulser, som kan fremkalde angst, søvnløshed og kramper.
Virkningen indtræder i løbet af 30 minutter. Midlet er først helt ude af kroppen efter flere døgn. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 10 mg (delekærv) eller 25 mg (delekærv) chlordiazepoxid.  

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) filmovertrukne tabletter 25 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 10 mg
Quinolingult (E104) filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg
Andre:
Lactosefilmovertrukne tabletter 10 mg, filmovertrukne tabletter 25 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 24 stk. 55,45
Recept filmovertrukne tabletter 10 mg 100 stk. 104,45
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 24 stk. 80,45
Recept filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk. 230,65

Substitution

filmovertrukne tabletter 10 mg kan substitueres med:
Klopoxid "Takeda" Takeda Pharma, Chlordiazepoxid,  10 mg
 
filmovertrukne tabletter 25 mg kan substitueres med:
Klopoxid "Takeda" Takeda Pharma, Chlordiazepoxid,  25 mg
 

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  10 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
filmovertrukne tabletter 10 mg
 

Filmovertrukne tabletter  25 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Delekærv
Farve: Grøn
filmovertrukne tabletter 25 mg
 
 
 

Revisionsdato

2016-04-13. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...