Dispenseringsformer

filmovertrukne tabletter

Priligy®

Udgået: 19.12.2016
G04BX14
 

Priligy® er et middel mod for tidlig sædafgang. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Priligy® anvendes: 

 • Mod for tidlig sædafgang hos voksne mænd i alderen 18-64 år, som opfylder alle flg. krav: 
  • Mindre end to minutter til sædafgang ved samleje, og
  • Sædafgang ved minimal seksuel stimulering, og
  • Markant personlig belastning for begge parter, og
  • Nedsat kontrol over sædafgang, og
  • For tidlig sædafgang ved de fleste forsøg på samleje i de seneste 6 måneder.

Dosering

Voksne mænd 18-64 år. Startdosis 30 mg, som tages efter behov ca. 1-3 timer før seksuel aktivitet.  

 

Hvis 30 mg ikke giver tilstrækkelig effekt, og du ikke har nogle bivirkninger ved behandlingen, kan dosis øges til den maksimale anbefalede dosis på 60 mg.  

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kvalme.
Hovedpine, Svimmelhed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forhøjet blodtryk, Rødme og varmefølelse, Tilstoppet næse.
Angst, Døsighed, Gaben, Irritabilitet, Koncentrationsbesvær, Rastløshed, Rysten, Søvnløshed, Unormale drømme, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans.
Nedsat sexlyst, Rejsningsproblemer.
Tinnitus, Uskarpt syn.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Besvimelsesanfald, Depression, Forvirring, Humørsvingninger, Nervøsitet, Opstemthed, Sløvhed, Tankeforstyrrelser.
Synsforstyrrelser, Øjensmerter.

Bør ikke anvendes

Priligy® bør ikke anvendes: 

 • hvis du har hjertelidelser, fx hjerteklapsygdom eller problemer med hjerterytmen
 • hvis du tidligere har haft tendens til at besvime
 • hvis du tidligere har lidt af mani (symptomerne omfatter voldsom opstemthed, irritabilitet eller manglende evne til at tænke klart) eller haft svær depression
 • hvis du samtidig får MAO-hæmmere (midler mod depression). Efter endt behandling med Priligy® skal du vente mindst 7 dage, før du må bruge MAO-hæmmere igen.
 • hvis du samtidig tager andre midler, som påvirker serotonin fx
  • midler mod depression (fx SSRI,  SNRI, tricykliske antidepressiva (TCA))
  • migrænemidler (triptaner)
  • tramadol (mod smerter)
  • linezolid (antibiotikum)
  • lithium (mod mani) 
  • perikon.
   Priligy® må først anvendes 14 dage efter du er stoppet med brugen af disse stoffer. Desuden må disse lægemidler først tages 7 dage efter endt behandling med Priligy®.
 • sammen med visse svampemidler (fx itraconazol) eller HIV-midler (ritonavir, saquinavir og atazanavir).
 • hvis du har nedsat leverfunktion.

Særlige advarsler

Priligy® skal anvendes med forsigtighed: 

 • hvis du lider af svimmelhed på grund af for lavt blodtryk.
 • hvis du har ustabil epilepsi.
 • hvis du skal ud at køre bil, da der kan opstå svimmelhed eller uklarhed under behandlingen.
 • ved stærkt nedsat nyrefunktion
 • ved forhøjet tryk i øjet eller ved risiko for grøn stær (vinkelblokglaukom).

  

Priligy® bør ikke tages sammen med alkohol eller andre rusmidler, der kan virke sløvende. 

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

  

 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression) skal undgås. Efter endt behandling med Priligy® skal du vente mindst 7 dage, før du må bruge MAO-hæmmere igen, og Priligy® må først anvendes 14 dage efter, du er stoppet med brugen af MAO-hæmmere.
 • Midler, som påvirker serotonin: 
  • midler mod depression (fx SSRI,  SNRI, tricykliske antidepressiva (TCA))
  • migrænemidler (triptaner) 
  • tramadol (mod smerter) 
  • linezolid (antibiotikum)
  • lithium (mod mani) 
  • naturlægemidler med perikon
  skal undgås. Priligy® må først anvendes 14 dage efter, du er stoppet med brugen af disse lægemidler. Desuden må disse lægemidler først tages 7 dage efter endt behandling med Priligy®.
 • Samtidig behandling med visse svampemidler (fx itraconazol) og HIV-midler 
 • (ritonavir, saquinavir og atazanavir) skal undgås.
 • Samtidig behandling med visse antibiotika (fx erythromycin, clarithromycin, fluconazol, fosamprenavir), hjertemidler (fx verapamil, diltiazem) eller midler mod kvalme (fx aprepitant) kan medføre flere bivirkninger, især hos særligt følsomme personer. Dosis af Priligy® må højst være 30 mg ved kombination med et af disse lægemidler.
 • Priligy® bør ikke anvendes, hvis du er i behandling for forstørret prostata med fx tadalafil.

Graviditet

Amning

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Virkning

Priligy® tilhører gruppen af lægemidler mod depression (SSRI-præparaterne). Udover den antidepressive effekt har indholdsstoffet også den virkning at kunne forlænge tiden til sædafgang. Den præcise virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt.    

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 30 mg eller 60 mg dapoxetin (som hydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 30 mg (kan dosisdisp.) 3 stk. (blister) Udgået 19.12.2016
Recept filmovertrukne tabletter 60 mg (kan dosisdisp.) 3 stk. (blister) Udgået 19.12.2016

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  30 mg

Præg:
30,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegrå
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 30 mg
 

Filmovertrukne tabletter  60 mg

Præg:
60,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Grå
Mål i mm: 8 x 8
filmovertrukne tabletter 60 mg
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-12-12. Priserne er dog gældende pr. mandag den 13. marts 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...