Adasuve® bruges til behandling af

Psykoser
Skizofreni

Dispenseringsformer

inhalationspulver

Adasuve®

Udgået: 27.08.2018
N05AH01
 

Adasuve® er et middel mod psykoser. Middeldosismiddel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Akut behandling af aggression hos patienter med skizofreni eller  bipolar lidelse

Må kun udleveres fra sygehus. 

Dosering

Findes som inhalationspulver i inhalator. 

 

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis er 9,1 mg, evt. gentaget efter 2 timer. Højest to doser i døgnet. 

 

Bemærk:  

 • Bør kun gives under opsyn af sundhedspersonale.
 • Hurtigtvirkende β2 -agonist (middel mod astma) skal være tilgængelig (pga. risiko for udvikling af muskelsammentrækninger i luftrørene).
 • Unge under 18 år: Erfaring savnes.
 • Ældre over 65 år: Erfaring savnes.
 • Erfaring savnes ved dårligt fungerende lever eller nyrer.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Smagsforstyrrelser.
Døsighed.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Træthed.
Mundtørhed.
Irritation i halsen.
Svimmelhed.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene.
Motorisk uro, Rysten, Ufrivillige langsomme bevægelser, Ufrivillige rykkende bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser.
 • Ved behandling med antipsykotika er der set såkaldt malignt neuroleptikasyndrom, som er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Man bør overveje at stoppe behandlingen ved tegn på ufrivillige bevægelser.

Bør ikke anvendes

Adasuve® bør ikke anvendes ved: 

 • Astma, KOL eller andre aktive sygdomme i luftvejene.
 • Akutte symptomer fra luftvejene.

Særlige advarsler

 • Man skal være under observation i 1 time efter man har fået midlet pga. risikoen for muskelsammentrækninger i luftrørene.
 • Midlet skal bruges med forsigtighed ved nedsat vejrtrækning (fx pga. indtag af alkohol eller morfinlignende stoffer), øget risiko for kramper, hjerte-karsygdomme, grøn stær, vandladningsbesvær samt ved tidligere gener fra bevægeapparatet.
 • Desuden skal midlet anvendes med forsigtighed, hvis man har øget risiko for at udvikle forlænget QT-interval - en særlig type rytmeforstyrrelser i hjertet. Det gælder fx ved for lidt kalium i blodet, langsom puls, forskellige hjertelidelser, samtidig brug af vanddrivende midler samt hvis man er kvinde eller over 65 år.
 • Hvis man får for lavt blodtryk, der kræver behandling, skal midler, som indeholder adrenalin, undgås.

Brug af anden medicin

 • Adasuve® forstærker den søvndyssende effekt af beroligende midler, sovemidler, smertestillende midler og antihistaminer.
 • Visse midler kan øge virkningen af Adasuve® og bør undgås - det gælder fx fluvoxamin (middel mod depression) og ciprofloxacin (antibiotikum).
 • Forsigtighed ved samtidig brug af midler, der kan virke dæmpende på vejrtrækningen (fx visse beroligende midler og sovemidler) eller øge risikoen for kramper (fx clozapin (middel mod psykoser), tramadol (smertestillende middel) samt TCA og  SSRI (midler mod depression)).

Amning

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening.

Bloddonor

Må ikke tappes. 2 døgns karantæne.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende. Halveringstiden I blodet () er 6-8 timer. 

Håndtering og holdbarhed

Håndtering 

 • Inhalatoren klargøres ved at fjerne plastikfligen.
 • En grøn lampe vil herefter lyse for at indikere, at inhalatoren er klar til brug.
 • Man inhalerer midlet gennem mundstykket med en jævn, dyb indånding, tager mundstykket ud af munden og holder vejret et øjeblik.
 • Lægemidlet er afgivet, når lampen er holdt op med at lyse.
 • Midlet skal anvendes inden for 15 min. efter, at plastikfligen på bagsiden af inhalatoren er fjernet.
 • Inhalatoren kan blive varm under brug - dette er normalt.

Lægemiddelformer

Inhalationspulver, afdelt. 1 enkeltdosisinhalator indeholder 10 mg loxapin svarende til en afgivet dosis på 9,1 mg. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept inhalationspulver 9,1 mg 1 stk. Udgået 27-08-2018

Foto og identifikation

Inhalationspulver  9,1 mg

Mål i mm: 54 x 99
Adasuve®
 
 
 
 
Foto: Bagside
 
Adasuve®
 
 
 
 
Foto: Mundstykke
 
Adasuve®
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

2018-09-03. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...