Recivit bruges til behandling af

Betændelse i bugspytkirtlen
Smerter

Dispenseringsformer

sublinguale resoribletter

Recivit

Udgået: 07.11.2016
N02AB03
 

Recivit er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Recivit anvendes ved stærke akutte smerter (gennembrudssmerter) hos personer, der i forvejen behandles med morfin eller morfinlignende midler for stærke kroniske smerter. 

Dosering

Findes som resoribletter til placering under tungen.
Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad. 

 • Voksne. Begyndelsesdosis. 100 mikrogram. Hvis der ikke opnås smertelindring inden for 15 minutter, kan dosis gentages. Der må ikke anvendes mere end 2 resoribletter til et enkelt smerteanfald.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.

  

Bemærk: 

 • Resoribletter må ikke synkes eller tygges.

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Forstoppelse, Kvalme.
Døsighed, Sløvhed, Svimmelhed.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed.
Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning, Smagsforstyrrelser.
Lavt blodtryk.
Angst, Bevidsthedstab, Faldtendens, Forvirring, Hallucinationer, Hovedpine, Muskelkramper, Søvnighed, Tankeforstyrrelser.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Ikke almindelige (0,1-1%) Tarmslyng.
Nedsat vejrtrækning, Åndenød.
Depression, Følelsesmæssig ustabilitet, Koma, Koordinationsbesvær, Kramper, Opstemthed, Ændring i hudens følesans.
Manglende vandladning.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
 • Midlet kan medføre opstemthed (eufori) og såvel psykisk som fysisk afhængighed.
  Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Feber eller påvirkning af høj varme kan øge virkningen af medicinen og give risiko for flere bivirkninger.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Recivits sløvende virkning.
 • En række midler (heriblandt visse midler mod HIV, svamp, infektion samt hjerte-kredsløbslidelser) kan øge virkningen af Recivit.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Recivits sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Recivit kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser.
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk, og fentanyl må ikke anvendes, hvis man inden for de sidste 14 dage har været i behandling med MAO-hæmmere.
 • Samtidig behandling med visse midler mod depression kan giver risiko for serotoninsyndrom - en kombination af symptomer såsom feber, stivhed, rysten, muskelkramper og ændret mental tilstand kan være tidlige tegn på, at tilstanden er ved at udvikles. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp. Der skal gå mindst 14 dage efter endt behandling med fentanyl, før behandling med disse lægemidler påbegyndes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Recivit til gravide. Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • I forbindelse med fødslen kan barnets vejrtrækning og hjerterytme blive påvirket.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra indlægssedlen.
 • Der er begrænset erfaring med brug af Recivit resoribletter under amning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen.

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. Om du kan tappes, afhænger dog af din sygdom.

Doping

Anvendelse af Recivit medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Den kraftigste virkning indtræder efter 20 minutter og varer ca. 2 timer.
 • Halveringstiden i blodet (T½) er ca. 7 timer.

Lægemiddelformer

Sublinguale resoribletter. 1 resoriblet indeholder 67 mikrogram, 133 mikrogram, 267 mikrogram, 400 mikrogram, 533 mikrogram eller 800 mikrogram fentanyl (som citrat). 

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept sublinguale resoribletter 67 mikrogram 15 stk. (blister) Udgået 07.11.2016
Recept sublinguale resoribletter 133 mikrogram 30 stk. (blister) Udgået 07.11.2016
Recept sublinguale resoribletter 267 mikrogram 30 stk. (blister) Udgået 07.11.2016
Recept sublinguale resoribletter 400 mikrogram 30 stk. (blister) Udgået 07.11.2016
Recept sublinguale resoribletter 533 mikrogram 30 stk. (blister) Udgået 07.11.2016
Recept sublinguale resoribletter 800 mikrogram 30 stk. (blister) Udgået 07.11.2016

Foto og identifikation

Sublinguale resoribletter  67 mikrogram

Præg:
0
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 67 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  133 mikrogram

Præg:
1
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 133 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  267 mikrogram

Præg:
2
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 267 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  400 mikrogram

Præg:
4
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 400 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  533 mikrogram

Præg:
5
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 533 mikrogram
 

Sublinguale resoribletter  800 mikrogram

Præg:
8
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,6 x 5,6
sublinguale resoribletter 800 mikrogram
 
 
 
 

Revisionsdato

2016-10-31. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. januar 2017
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...