Oramorph® bruges til behandling af

Smerter

Oramorph®

N02AA01
 

Oramorph® er et stærkt smertestillende middel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Oramorph® anvendes ved stærke smerter, når mindre kraftigt virkende midler ikke er tilstrækkelige. 

Dosering

Findes som oral opløsning (væske til at drikke) og orale dråber (væske til at drikke). 

 • Dosis er individuel og afhænger af smerternes art og sværhedsgrad.
 • Voksne. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 10-30 mg hver 4. time. Dosis kan øges med 5-10 mg ad gangen til ønsket effekt.
 • Ældre. Dosis skal nedsættes.
 • Børn. Begyndelsesdosis. Sædvanligvis 0,2-0,4 mg pr. kg legemsvægt pr. dosis.

Bivirkninger

Hyppighed Bivirkninger
Meget almindelige.
Flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Forstoppelse, Kvalme.
Almindelige.
Højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen.
Kraftesløshed, Nedsat appetit.
Mavesmerter, Mundtørhed, Opkastning.
Forvirring, Hovedpine, Svimmelhed, Søvnighed, Søvnløshed.
Hudkløe, Hududslæt, Øget svedtendens.
Ikke almindelige.
Højst 1 ud af 100 personer får bivirkningen.
Tarmslyng.
Lavt blodtryk, Muskelsammentrækninger i luftrørene, Nedsat vejrtrækning, Væske i lungerne, Væskeophobning i fx arme og ben.
Besvimelsesanfald, Hallucinationer, Humørsvingninger, Kramper, Muskelkramper, Opstemthed, Uro og rastløshed, Ændring i hudens følesans, Øget muskelspænding.
Allergiske reaktioner.
Manglende vandladning.
Synsforstyrrelser.
Ikke kendt. Forhøjet blodtryk, Langsom puls.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Rejsningsproblemer, Udebleven menstruation.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved 

 • alvorlige vejrtrækningsproblemer
 • dårligt fungerende hjerte.

Særlige advarsler

 • Alkohol forstærker midlets sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Dosis skal nedsættes ved dårligt fungerende nyrer.
 • Midlet kan medføre både psykisk og fysisk afhængighed. Er afhængighed opstået, vil pludseligt ophør med indtagelse af midlet udløse abstinenssymptomer, der viser sig ved almen utilpashed, gaben, tåreflåd, snue, nysen, svedudbrud, gåsehud, diarré, hovedpine, rysten på arme og ben og evt. kramper. Desuden kan der opstå en stærk trang til atter at indtage stoffet. Ved ophør af behandlingen skal dosis derfor nedtrappes gradvist for at undgå abstinenser.
 • Der kan opstå tolerans ved brug over længere tid. Det betyder, at man har behov for højere og højere doser for at behandle de samme smerter.
 • Alkoholindhold:
  Oral opløsning indeholder 10,5% v/v alkohol.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 • Benzodiazepiner (beroligende midler) kan øge Oramorph®s sløvende virkning.
 • Phenobarbital (epilepsimiddel) kan øge Oramorph®s sløvende og åndedrætshæmmende virkning.
 • Oramorph® kan øge virkningen af sovemidler, midler mod depression og mod psykoser og gabapentin (epilepsimiddel).
 • Samtidig behandling med MAO-hæmmere (midler mod depression eller Parkinsons sygdom) kan give kramper, forhøjet temperatur og ændret blodtryk.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
 • Længerevarende anvendelse kan medføre abstinenssymptomer hos den nyfødte.
 • Bør ikke anvendes i de sidste 2 uger af graviditeten på grund af risiko for nedsat vejrtrækning hos barnet. Må kun anvendes efter aftale med lægen.

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Denne tekst afviger fra firmaets godkendte produktinformation (produktresumé).
 • Små mængder af Oramorph® går over i modermælken. Ved gentagen dosering under amning skal barnet observeres for bivirkninger som søvnighed og uregelmæssig vejrtrækning. Du bør derfor kun amme efter aftale med lægen. 

Trafik

Forsigtighed tilrådes ved motorkørsel og maskinbetjening.Vurderes det, at patienten ikke kan føre køretøj på betryggende vis, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås.

Hvis midlet påvirker din evne til at føre motorkøretøj, kan motorkørsel være strafbart i lighed med spritkørsel og skal undgås. I henhold til Sundhedsstyrelsens
vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler kan kørekort ikke anbefales ved fast behandling. 

Bloddonor

Må ikke tappes. 7 døgns karantæne.

Doping

Anvendelse af Oramorph® medfører udelukkelse fra sportsstævner. 

Schengen-attest (pillepas)

Præparatet kræver pillepas ved rejser til Schengen-lande.
Se Medicin på rejsen.

Virkning

 • Virker smertestillende ved at påvirke de områder i hjernen, der registrerer smerte.
 • Virkningen varer 4-5 timer.
 • Halveringstiden i blodet () er 2-3 timer.

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Orale dråber 

 • 1 ml = 16 dråber
 • 1 dråbe indeholder 1,25 mg morphinsulfat.

Lægemiddelformer

Oral opløsning. 1 ml indeholder 2 mg morphinsulfat. 

Oral opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 enkeltdosisbeholder indeholder 10 mg eller 30 mg morphinsulfat. 

Orale dråber, opløsning. 1 ml (16 dråber) indeholder 20 mg morphinsulfat. 

Hjælpestoffer

Konservering:
Methylparahydroxybenzoat  (E218) : oral opløsning 2 mg/ml
Natriumbenzoat  (E211) : orale dråber, opløsning 20 mg/ml
Propylparahydroxybenzoat  (E216) : oral opløsning 2 mg/ml
Andre:
Ethanol : oral opløsning 2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede pakninger.

Firma

Tilskud

Orale dråber 20 mg/ml og Oral opløsning i enkeltdosisbeholdere 10 mg og 30 mg: 

 • Hvis du opfylder visse betingelser, kan du muligvis få tilskud. Spørg din læge.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml 20 ml Udgået 08-10-2018
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (Orifarm) 20 ml 188,00
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (2care4) 20 ml 211,00
Recept orale dråber, opløsning 20 mg/ml  (Paranova Danmark) 20 ml 224,05
Recept oral opløsning 2 mg/ml 100 ml Udgået 08-10-2018
Recept oral opløsning 2 mg/ml  (2care4) 100 ml 301,00
Recept oral opl., endosisbeh. 10 mg 30 stk. Udgået 08-10-2018
Recept oral opl., endosisbeh. 30 mg 30 stk. Udgået 08-10-2018
 
 
 

Revisionsdato

2018-08-20. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. november 2018
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...