Fluanxol®

Fluanxol Mite

 

Fluanxol® er et middel mod psykoser. Lavdosismiddel. 

Virksomme stoffer

Anvendelse

Fluanxol® anvendes til behandling af psykoser samt til ikke-psykotiske tilstande som angst og aggression. 

Dosering

Findes som tabletter og mite tabletter.
Dosis er individuel og afhænger af sygdommens art og sværhedsgrad.
 

Skizofreni og andre psykoser 

Voksne. Sædvanlig begyndelsesdosis. 5-15 mg i døgnet oftest som én dosis. Kan evt. øges til 40 mg i døgnet. 

Sædvanlig vedligeholdelsesdosis 5-20 mg i døgnet.
 

Aktte psykoser 

Voksne. Sædvanligvis 15-30 mg 1-4 gange i døgnet. afhængig af sygdommens sværhedsgrad og patientens alder og vægt. Dosis nedsættes sædvanligvis efter få dage.
  

Ikke-psykotiske tilstande 

Voksne. Sædvanligvis 1 mg om morgenen eller fordelt på 2 doser i døgnet. Dosis kan efter 1 uge øges til 2 mg i døgnet fordelt på 2 doser. Der må højst gives 3 mg i døgnet. 

  

Bemærk:  

Erfaring savnes for børn og unge under 18 år. 

Bivirkninger

Meget almindelige (over 10%) Mundtørhed.
Motorisk uro, Sløvhed, Ufrivillige rykkende bevægelser.
Almindelige (1-10%) Kraftesløshed, Vægtøgning, Øget appetit.
Diarré, Fordøjelsesbesvær, Forstoppelse, Opkastning, Øget spytdannelse.
Hjertebanken, Hurtig puls, Åndenød.
Muskelsmerter.
Depression, Hovedpine, Nervøsitet, Rysten, Svimmelhed, Søvnløshed, Ufrivillige langsomme bevægelser, Uro og rastløshed.
Hudkløe, Øget svedtendens.
Manglende vandladning, Nedsat sexlyst, Vandladningsbesvær.
Synsforstyrrelser, Uskarpt syn.
Ikke almindelige (0,1-1%) Mavesmerter.
Lavt blodtryk.
Forvirring, Kramper, Parkinsonisme, Talebesvær, Ufrivillige bevægelser, Ufrivillige øjenbevægelser.
Betændelse i huden, Overfølsomhed over for sollys.
Rejsningsproblemer.
Sjældne (0,01-0,1%) Påvirkning af ekg.
Øget risiko for infektioner pga. mangel på hvide blodlegemer, Øget tendens til blødning pga. fald i antallet af blodplader.
Forhøjet blodsukker, Nedsat følsomhed over for glucose, Udvikling af bryster hos mænd, Øget mængde af hormonet prolaktin i blodet.
Anafylaktisk chok - en akut alvorlig allergisk tilstand.
Udebleven menstruation.
Meget sjældne (under 0,01%) Blodprop i de dybe vener.
Malignt neuroleptikasyndrom - alvorlig tilstand med bl.a. feber og bevidsthedssløring.
 • En række bivirkninger er set ved brug af Fluanxol®, uden at det har været muligt at fastlægge hyppigheden. De mest alvorlige er: Forstyrrelser i hjerterytmen og pludselig uforklarlig død.
 • Malignt neuroleptikasyndrom er en alvorlig tilstand med feber, bevidsthedssløring og flere af de ovennævnte bivirkninger. Denne tilstand kræver øjeblikkelig lægehjælp.
 • Ufrivillige bevægelser forekommer oftest ved langtidsbehandling. Disse vil normalt svinde efter ophør med midlet, hos enkelte er de dog vedvarende.
 • Ved behandling med midler mod psykoser, er set særlige forstyrrelser af hjerterytmen (QTc-forlængelse), som i enkelte tilfælde kan føre til pludselig død.

Bør ikke anvendes

Bør ikke anvendes ved svækket bevidsthed, ved parkinsonisme, ved kredsløbskollaps, ved svulst i binyremarven (fæokromocytom) samt ved forandringer i blodets sammensætning. 

Særlige advarsler

 • Midlet skal anvendes med forsigtighed:
  • Til ældre
  • Ved hjerte-karsygdom
  • Ved sygdom i hjernen
  • Ved tendens til kramper
  • Ved meget dårligt fungerende lever eller nyrer.
 • Alkohol forstærker midlets sløvende virkning.
 • Der er set større dødelighed end normalt, når man behandler ældre med demens med antipsykotika.
 • Blodpropper kan ses ved behandling med antipsykotika. Man skal være ekstra opmærksom, hvis man har forhøjet risiko for at få blodpropper.
 • Antipsykotika og herunder særligt bl.a. Fluanxol®, kan i nogle tilfælde øge mængden af hormonet prolaktin, som har betydning for udviklingen af brystkræft. Hvis man er i behandling for brystkræft, skal midlet anvendes med forsigtighed.
 • Hvis man får symptomer på forstyrrelser af hjerterytmen (fx hjertebanken, svimmelhed, besvimelsesanfald), skal man kontakte lægen.
 • Ved depression kan der i starten af behandlingen ses øget risiko for selvmordsforsøg.

Brug af anden medicin

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager. 

 

 • Bør normalt ikke bruges sammen med andre midler, der kan forstyrre hjerterytmen - fx lithium (middel mod bipolar lidelse), visse antibiotika, visse midler mod depression, visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser samt visse midler mod psykoser. En del af disse midler skal helt undgås. Det gælder: Chlorprothixen og pimozid (midler mod psykoser), moxifloxacin (antibiotikum), amiodaron og dronedaron (midler mod hjerterytmeforstyrrelser), droperidol (middel mod kvalme) samt vandetanib (middel mod kræft).
 • Fluanxol® kan øge virkningen af tricykliske antidepressiva (midler mod depression).
 • Fluanxol® kan nedsætte virkningen af levodopa (middel mod Parkinsons sygdom).
 • Metoclopramid (mave- og tarmmiddel) kan øge risikoen for bivirkninger fra bevægeapparatet.

Graviditet

Bør ikke anvendes pga. manglende viden.

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Bloddonor

Må ikke tappes. 3 måneders karantæne efter endt behandling.

Virkning

Virker ved at ændre aktiviteten af flere signalstoffer i hjernen, så overførslen af nerveimpulser i hjernen hæmmes. Midlet har således en beroligende og antipsykotisk virkning uden at virke helbredende.
Den antipsykotiske virkning kan først forventes efter behandling i 1-2 uger, undertiden 1-2 måneder. Virkningen kan vare flere uger, efter at behandlingen er ophørt. 

Lægemiddelformer

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 5 mg flupentixol (som dihydrochlorid), 

Fluanxol® Mite, tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,50 mg eller 1 mg flupentixol (som dihydrochlorid). 

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Sunset Yellow FCF (Orange yellow S) (E110) filmovertrukne tabletter 5 mg
Titandioxid (E171) filmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg
Andre:
Lactosefilmovertrukne tabletter 0,50 mg, filmovertrukne tabletter 1 mg, filmovertrukne tabletter 5 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Dispenseringsform og styrke Pakning Pris i kr.
Recept filmovertrukne tabletter 0,50 mg 100 stk. 89,05
Recept filmovertrukne tabletter 1 mg 100 stk. 135,05
Recept filmovertrukne tabletter 5 mg 100 stk. 371,45

Identifikation og foto

Filmovertrukne tabletter  0,50 mg

Præg:
FD
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 6,5 x 6,5
filmovertrukne tabletter 0,50 mg
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
FF
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 5,5 x 8
filmovertrukne tabletter 1 mg
 

Filmovertrukne tabletter  5 mg

Præg:
FK
Kærv: Ingen kærv
Farve: Mørkegul
Mål i mm: 8 x 11,8
filmovertrukne tabletter 5 mg
 
 
 

Revisionsdato

2015-09-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 23. maj 2016
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i indlægssedlen. Det skyldes, at min.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens produktinformationer med andre kilder. Min.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Indholdet på min.medicin.dk kan ikke erstatte rådgivning eller behandling af en sundhedsprofessionel (fx læge, farmaceut, sygeplejerske eller farmakonom).
Gå til toppen af siden...